Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection


Wariant tytułu Ochrona Przed Korozją
Ochrona przed Korozją
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0473-7733
e-ISSN 2449-9501
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem)
Skrót Ochr. przed Koroz.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
6 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
DOI 10.15199/40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 72
poprzednie
1234
następne

Zbigniew Żurek; Adam Stawiarski; Artur Jaroń
Kinetyka utleniania stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Kazimierz Reszka; Jerzy Morgiel; Zbigniew Żurek
Morfologia warstw Al2O3 utworzonych na folii FeCrAl poddanej procesowi wysokotemperaturowego utleniania w atmosferze mieszaniny Ar
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Elżbieta Stanaszek-Tomal
Wpływ grzybów pleśniowych na właściwości sorpcyjne tworzyw cementowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Teresa Stryszewska
Mechanizm korozji cegły ceramicznej w kominach energetycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Zbigniew Żurek; Artur Jaroń; Jerzy Morgiel; Marta Homa
Badania budowy zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU w mieszaninie powietrza zawierającego zmienną ilość SO2
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Zbigniew Żurek; Jolanta Gilewicz-Wolter; Artur Jaroń; Marta Homa
Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających SO2
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Zbigniew Żurek; Marta Homa; Artur Jaroń; Adam Stawiarski
Utlenianie stali Crofer22APU w atmosferze pary wodnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Aleksander Gil; Zbigniew Żurek; Adam Stawiarski; Jarosław Dąbek
Morfologia powierzchni zgorzeliny na stopach TiAl pokrytych żywicą zawierającą fluor
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Janusz Kamiński; Jan Kazior; Tadeusz Wierzchoń
Wpływ technologii spiekania proszku stali 316L na parametry użytkowe warstw azotowanych i tlenoazotowanych wytworzonych w procesach obróbek jarzeniowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2011
Kozak, Aleksander
Wpływ naturalnego i przyspieszonego starzenia na właściwości ochronne powłok zabezpieczających beton przed karbonatyzacją
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2010
ISSN: 0473-7733
Zaborski, Adam
Modelowanie degradacji betonowych elementów konstrukcyjnych automatami komórkowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2010
ISSN: 0473-7733
Lenart, Małgorzata
Wymagania normowe dla wyrobów i systemów do napraw konstrukcji betonowych w zakresie oznakowania CE
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Kańka, Stanisław; Knapik, Adam
Naprawy piętrzących budowli hydrotechnicznych przy użyciu betonu natryskowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Fiertak, Maria; Nowak, Katarzyna
Głębokość karbonatyzacji betonu w wybranych konstrukcjach – weryfikacja modeli teoretycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Szacowanie degradacji nośności i prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej – przykład obliczeniowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Szacowanie prognozowanej trwałości losowo skorodowanego pasa płaszcza stalowego zbiornika walcowego o osi pionowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Maślak, Mariusz
Wpływ warunków wentylacji strefy pożarowej na trwałość pożarową elementów konstrukcji budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Wybrane problemy zapewnienia trwałości stalowych zbiorników na paliwa płynne modernizowanych metodą laminacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Kozak, Aleksander
Wpływ procesów starzeniowych na właściwości mechaniczne powłok zabezpieczających beton przed karbonatyzacją
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733
Ligęza, Wiesław; Rojewska, Małgorzata
Wpływ wad wykonawczych na trwałość wielowarstwowej konstrukcji ocieplenia ETICS
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2008
ISSN: 0473-7733

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/