Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection


Wariant tytułu Ochrona Przed Korozją
Ochrona przed Korozją
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0473-7733
e-ISSN 2449-9501
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem)
Skrót Ochr. przed Koroz.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2012)
6 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.15199/40
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 72
1234
następne

Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula
Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2020
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Stanaszek-Tomal, Elżbieta
The structure of porosity of the cement mortar containing nano-TiO2 after exposure to the sulphuric acid
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2019
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Jaśniok, Mariusz; Kołodziej, Jacek; Dudek, Marta
Ocena skutków korozji inicjowanej przez chlorki na ocynkowanej stali zbrojeniowej w zaprawie cementowej metodą spektroskopii impedancyjnej i mikroskopii skaningowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2018
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula
Kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki przeciwskurczowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2018
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gruszczyński, Maciej; Lenart, Małgorzata; Paszek, Urszula
Wpływ zawartości granulatu pozyskanego z mieszanki betonowej na wybrane właściwości betonu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2018
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stryszewska, Teresa
Effect of water solution of chloride salts on ceramic bricks drying
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2017
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stryszewska, Teresa; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
The degradation of concrete in the presence of domestic sewage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2017
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dębska, Dominika
Physical properties of concrete with calcareous aggregate exposed to chloride solution at ambient temperature
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2017
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Fiertak, Maria
The influence of activated sludge wastewater treatment plant on the distribution of pores in mortars CEM I
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2017
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lenart, Małgorzata; Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula
Wpływ dodatków polimerowych na skurcz kompozytów cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2017
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Przyczyny obniżenia wytrzymałości cegły z dodatkiem popiołów lotnych w wyniku oddziaływania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9501
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Jaroń, Artur; Kuc, Adam; Wzorek, Zbigniew; Żurek, Zbigniew
Sorbenty smektytowe przeznaczone do usuwania H2S z atmosfer korozyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Dębska, Dominika
Impact of water environment on the durability of zinc protected steel pipes in hot water distribution systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Stanaszek-Tomal, Elżbieta; Stryszewska, Teresa
Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów pleśniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew
Porowata elektroda niklowa przeznaczona do utleniania metanolu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 2449-9501
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
Biodeterioration of gypsum materials caused by fungi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Gruszczyński, Maciej; Paszek, Urszula
Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Wolska, Natalia; Jaglarz, Janusz; Szewczenko, Janusz
Niestandardowe metody optyczne w badaniach powierzchni elektrochemicznie spasywowanego stopu Ti6AI7Nb
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2016
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Jaroń, Artur; Żurek, Zbigniew; Stawiarski, Adam
Ni-Pt sintered electrode for hydrogen evolution from alkaline solutions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2015
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Fiertak, Maria; Stanaszek-Tomal, Elżbieta
The structure of the porosity of the cement mortar CEM I exposed to microorganisms
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ochrona przed Korozją = Corrosion Protection
Data wydania: 2015
ISSN: 0473-7733
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/