Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
23456789101112 ... 14
następne

Bogdanowski, Janusz
Problemy urbanistycznej rewaloryzacji zabudowy mieszkaniowej z przełomu XIX i XX w. na przykładzie Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Kalinowski, Wojciech
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki - międzynarodowe sympozjum w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1980
Nowiński, Krzysztof
Prof. Jerzy Remer (1888-1979)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Ostrowski, Jan K.
[rec.: Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1979
Publikacja recenzowana: Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej, Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego / Kocójowa Maria. Kraków, 1978
Konopka, Marek
Archeologia w badaniach miejskich zespołów zabytkowych na ziemiach polskich - sympozjum w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979

Ogólnopolski Komitet Odnowy Zabytków Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Paździor, Marian
Kraków i Wieliczka na pierwszej liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Chrzanowski, Tadeusz
W sprawie drewnianego kościoła na Woli Justowskiej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Kornecki, Marian
Spalony kościół drewniany na Woli Justowskiej w Krakowie. Problemy konserwatorskie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1979
Charów, Ewa
Rozdzielenie warstw polichromii i zapraw na rzeźbie gotyckiej anioł - akolita
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1978
Krzyżanowski, Lech
Jan Skiba, Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa [...]
Typ: opis bibliograficzny recenzji
Data wydania: 1977
Publikacja recenzowana: Rewaloryzacja zespołów zabytkowych Krakowa / Jan Skiba. Kraków, 1976
Taszycka, Maria
Problemy konserwacji ubiorów
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1977
Charów, Ewa
Usuwanie części metalowych z drewnianych obiektów zabytkowych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1977
Kornecki, Marian
"Dzieło sztuki w konserwacji" - wystawa w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1977
Lehmann, Janusz
Konserwacja zabytków żelaznych pochodzących ze środowisk zasolonych - międzynarodowe sympozjum konserwatorskie w Wieliczce i Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1977
Lenard, Barabara
"Parki i ogrody polskie" - sesja naukowa poświęcona pamięci prof. dra Gerarda Ciołka
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1976
Kornecki, Marian
Dr Hanna Pieńkowska (1917-1976)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1976
Fejklowa, Eleonora
"Speculum peccatoris" w kościele Św. Krzyża w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1976
Chrzanowski, Tadeusz
"Architektura XIX i XX wieku" - sesja naukowa w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1976
Kisielewska, Anna
"Architektura, urbanistyka, budownictwo" - wystawa w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1975

poprzednie
23456789101112 ... 14
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/