Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
1 ... 4567891011121314
następne

Trybowski, Igor
"Czasopisma, narzędzia, dzieła" - wystawa konserwatorska w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Krzyżanowski, Lech
Zagadnienia badawcze i projektowe zespołu ulicy Kanoniczej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Medwecka, Zofia
ASP w Krakowie na rzecz odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Zalewski, Władysław
Dokształcanie podyplomowe konserwatorów na Studium Konserwacji Dzieł Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Frazik, Józef Tomasz
Nauczanie konserwacji zabytków architektury i urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1945-1970
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Medwecka, Zofia
Studium Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1971
Kwiecińska, Barbara; Wirska-Parachoniak, Maria; Parachoniak, Włodzimierz
Zastosowanie transmisyjnej mikroskopii elektronowej w badaniach nad tzw. grafitową ceramiką celtycką
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Dayczak-Domanasiewicz, Maria
Programy kształcenia konserwatorów dzieł sztuki w Polsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Ślesiński, Władysław
Marian Słonecki (1886-1969)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Studziński, Franciszek
Nowe odkrycia i prace konserwatorskie w refektarzu klasztoru dominikanów w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Śnieżyńska-Stolot, Ewa
Setna rocznica restauracji nagrobka Kazimierza Wielkiego w katedrze wawelskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Płochocki, Krzysztof
Aparat do konserwacji papieru przy pomocy masy papierowej wykonany w Katedrze Technologii i Technik Malarskich ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Nykiel, Józef
Budowa technologiczna obrazów tzw. Szkoły Krakowskiej z lat 1420-1460 malowanych na podłożu drewnianym
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Ślesiński, Władysław
Na czym i czym malowano w dobie romantyzmu w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Pieńkowska, Hanna
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza (okres powojenny)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Gawarecki, Henryk
Działalność konserwatorska prof. dr Józefa E. Dutkiewicza (okres przedwojenny)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Kalinowski, Lech
Profesor dr Józef Edward Dutkiewicz (1903-1968)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Sigmund, Marta
Badania dendrologiczne drewna używanego w rzeźbach średniowiecznych na terenie Małopolski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Borusiewicz, Władysław
O niektórych nietypowych przypadkach zabezpieczania zabytków przed destrukcyjnym działaniem wody
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Leszczyńska, Renata
Działalność konserwatorska Juliusza Makarewicza (malowidła ścienne)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968

poprzednie
1 ... 4567891011121314
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/