Ochrona Zabytków


Wariant tytułu Protection of Historical Monuments
Wydawca Narodowy Instytut Dziedzictwa
ISSN 0029-8247
Skrót Ochr. Zabyt.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2012)
3 (od 2013)
5 (od 2015)
40 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 279
poprzednie
1 ... 567891011121314
następne

Zborowska, Gizela
Rekonstrukcja obrazu tablicowego z 96 części
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Ligęza, Maria
Stół próżniowy - podgrzewany na Studium Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Ślesiński, Władysław
Konserwacja ołtarza mariackiego w XIX wieku w świetle znalezionego rękopisu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Jakimowicz, Teresa
Viollet-le-Duc, architekt-konserwator i jego związki z Polską
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Medwecka, Zofia
Zastosowanie łatwo rozpuszczalnej błony z tworzywa sztucznego przy zdejmowaniu i przenoszeniu malowidła ściennego na pobiale na nowe podłoże
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Remer, Jerzy
Drogi rozwoju konserwatorstwa polskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Saładziak, Aleksander
Problemy ochrony zabytkowych mechanizmów wyciągowych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Miłoszewski, Stanisław
Gerard Ciołek (1909-1965)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Dutkiewicz, Józef E.
Z działalności Katedry Konserwacji Malowideł Ściennych ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1966
Bosowska, Barbara
Zastosowanie parkietażu z plexiglasu i duraluminium przy konserwacji obrazu tablicowego "Trzech śś. Janów" z Czulic
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1965
Ślesiński, Władysław
Z dziejów nauczania technologii i technik malarskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1965
Malinowski, Kazimierz
Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków - ICOMOS
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1965
Schuster-Gawłowska, Małgorzata
Ogólnopolska Konferencja poświęcona zagadnieniom konserwacji malowideł ściennych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1965
Malanek, Maria
Poszukiwania pierwotnych narzutów i malowideł w cysterskich kościołach Małopolski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1964
Schuster-Gawłowska, Małgorzata
W związku z uwagami prof. Bohdana Marconiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1964
Marconi, Bohdan
W sprawie artykułu Małgorzaty Schuster-Gawłowskiej "Przeniesienie malowidła ściennego z kamienicy przy ul. Kanoniczej 23 w Krakowie na ruchome podobrazie"
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1964
Schuster-Gawłowska, Małgorzata
Wystawa prac absolwentów Studium Konserwacji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1964
Dayczak-Domanasiewiczowa, Maria
Bielany pod Krakowem, obrazy z kaplicy św. Romualda
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1963

75-lecie Profesora Jerzego Remera
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1963
Dayczak-Domanasiewicz, Maria
Ogólnopolska Konferencja Konserwatorska w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1963

poprzednie
1 ... 567891011121314
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/