Pomiary Automatyka Robotyka : PAR


Wydawca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Warszawa)
ISSN 1427-9126
Skrót PAR
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
5 (od 2011)
4 (od 2013)
8 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.14313/PAR
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 48
123
następne

Tomczyk, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do parametrycznej identyfikacji akcelerometrów w dziedzinie częstotliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2020
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Madej, Grzegorz; Małopolski, Waldemar
Budowa i testowanie modułów funkcjonalnych w programie Arena do modelowania i sterowania wybranymi obiektami systemu produkcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2014
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Zając, Jerzy; Kmiecik, Adam
Pewne podejście do integracji informacyjnej przygotowania i realizacji produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2014
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Pękala, Jacek
Algorytm sprawdzania kompletności danych w procesie ich wymiany między systemami informatycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych z uwzględnieniem analizy składniowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2013
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Sładek, Jerzy; Szewczyk, Danuta
Wykorzystanie Simulatora I++ w nauczaniu metrologii współrzędnościowej i pracach badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Mrozek, Bogumiła; Felka, Dariusz
Inteligentny model wskaźnika zagrożenia pożarowego w kopalni węgla
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Małopolski, Waldemar; Madej, Grzegorz
Testowanie programów dla PLC w środowisku symulacyjnym Arena
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zając, Jerzy; Norys, Kamila
Badanie procesu samokonfiguracji systemu sterowania wytwarzaniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krupa, Krzysztof
Symulacja ekonomicznych i społecznych skutków robotyzacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krenich, Stanisław; Hendzel, Łukasz
Sterowanie wirtualnymi modelami 3D stanowisk wytwarzania w aplikacji CATIA/DELMIA z wykorzystaniem sterowników PLC
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Pękala, Jacek; Gadzina, Konrad
Transformacja danych z wykorzystaniem formatu B2MML jako element integracji systemów informatycznych przedsiębiorstwa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Krenich, Stanisław; Spyrka, Marcin
Modelowanie i symulacja zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego z wykorzystaniem aplikacji ABB Robot Studio
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy
Biomimetyczne napędy podwodnych robotów mobilnych w kontekście rozwoju CyberRyby
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Gondek, Antoni; Sztaba, Grzegorz
Analiza numeryczno-doświadczalna przepływomierzy kolanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Mrozek, Bogumiła
Obliczenia równoległe w MATLAB-ie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zając, Jerzy; Chwajoł, Grzegorz
Koncepcja integracji rozproszonego systemu sterowania produkcją AIM z podsystemem transportu międzyoperacyjnego zbudowanym z autonomicznych robotów mobilnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Góra, Marta; Trela, Ryszard
Badawcze wyznaczenie elementów macierzy sztywności manipulatora szeregowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zając, Jerzy; Krupa, Krzysztof; Słota, Adam; Więk, Tomasz
Konstrukcja i układ sterowania autonomicznej platformy mobilnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Więk, Tomasz
Laserowy system nawigacji platformy mobilnej na przykładzie skanera NAV300
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Gawlik, Józef; Sładek, Jerzy; Ryniewicz, Andrzej
Nadzorowanie urządzeń technologicznych i jakości wyrobów w procesie produkcyjnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

123
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/