Pomiary Automatyka Robotyka : PAR


Wydawca Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Warszawa)
ISSN 1427-9126
Skrót PAR
Lista MNiSW B (od 2010)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2010)
5 (od 2011)
4 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
20 (od 2019)
DOI 10.14313/PAR
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 48
123
następne

Tomczyk, Krzysztof
Zastosowanie metody Monte Carlo do parametrycznej identyfikacji akcelerometrów w dziedzinie częstotliwości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2020
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 20
Madej, Grzegorz; Małopolski, Waldemar
Budowa i testowanie modułów funkcjonalnych w programie Arena do modelowania i sterowania wybranymi obiektami systemu produkcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2014
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 4
Zając, Jerzy; Kmiecik, Adam
Pewne podejście do integracji informacyjnej przygotowania i realizacji produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2014
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Pękala, Jacek
Algorytm sprawdzania kompletności danych w procesie ich wymiany między systemami informatycznymi przedsiębiorstw produkcyjnych z uwzględnieniem analizy składniowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2013
ISSN: 1427-9126
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 4
Sładek, Jerzy; Szewczyk, Danuta
Wykorzystanie Simulatora I++ w nauczaniu metrologii współrzędnościowej i pracach badawczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
ISSN: 1427-9126
Bogumiła Mrozek; Dariusz Felka
Inteligentny model wskaźnika zagrożenia pożarowego w kopalni węgla
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
Waldemar Małopolski; Grzegorz Madej
Testowanie programów dla PLCw środowisku symulacyjnym Arena
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
Jerzy Zając; Kamila Norys
Badanie procesu samokonfiguracji systemu sterowania wytwarzaniem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
Krzysztof Krupa
Symulacja ekonomicznych i społecznych skutków robotyzacji
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
Stanisław Krenich; Łukasz Hendzel
Sterowanie wirtualnymi modelami 3D stanowisk wytwarzania w aplikacji CATIA
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
Jacek Pękala; Konrad Gadzina
Transformacja danych z wykorzystaniem formatu B2MML jako element integracji systemów informatycznych przedsiębiorstwa
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2012
Krenich, Stanisław; Spyrka, Marcin
Modelowanie i symulacja zrobotyzowanego gniazda produkcyjnego z wykorzystaniem aplikacji ABB Robot Studio
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Malec, Marcin; Morawski, Marcin; Zając, Jerzy
Biomimetyczne napędy podwodnych robotów mobilnych w kontekście rozwoju CyberRyby
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
ISSN: 1427-9126
Gondek, Antoni; Sztaba, Grzegorz
Analiza numeryczno-doświadczalna przepływomierzy kolanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
Mrozek, Bogumiła
Obliczenia równoległe w MATLAB-ie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
Zając, Jerzy; Chwajoł, Grzegorz
Koncepcja integracji rozproszonego systemu sterowania produkcją AIM z podsystemem transportu międzyoperacyjnego zbudowanym z autonomicznych robotów mobilnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
Góra, Marta; Trela, Ryszard
Badawcze wyznaczenie elementów macierzy sztywności manipulatora szeregowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
Zając, Jerzy; Krupa, Krzysztof; Słota, Adam; Więk, Tomasz
Konstrukcja i układ sterowania autonomicznej platformy mobilnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
Więk, Tomasz
Laserowy system nawigacji platformy mobilnej na przykładzie skanera NAV300
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011
Gawlik, Józef; Sładek, Jerzy; Ryniewicz, Andrzej
Nadzorowanie urządzeń technologicznych i jakości wyrobów w procesie produkcyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomiary Automatyka Robotyka : PAR
Data wydania: 2011

123
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/