Polish Journal of Chemistry


Wariant tytułu Roczniki Chemii
Wydawca PWN
ISSN 0137-5083
Uwagi Instytucja sprawcza:
Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry,
Polish Chemical Society
Skrót Pol. J. Chem.
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 18

Jasiński, R.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part LXIV. [2+3] cycloaddition of trans-1-nitropropene-1 to C,C,N-triphenylnitrone in the light of AM1/COSMO calculations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 2008
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wieczorek-Ciurowa, K.; Gomułczak, A.; Zazhigalov, V. A.
Oxidative dehydrogenation of propane over mechanochemically activated V2O5-Cr2O3 system
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 2008
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, R.; Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part LVI*. Mechanistic aspects on the [2+3] cycloaddition of Z-C,N-diphenylnitrone with trans-1-nitropropene-1 and trans-3,3,3-trichloro-1-nitropropene-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 2006
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bieniasz, L. K.; Britz, D.
Recent developments in digital simulation of electroanalytical experiments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 2004
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and thier derivatives. XLIII. Regio- and stereoselectivity of [2+3] cycloaddition reaction of E-[beta]-nitrostyrene to Z-C-Aryl-N-phenylnitrones
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 2000
Barański, A.
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part XLI ; Stereoselectivity and kinetic study of the [2+3] cycloaddition of E-[beta]-nitrostyrene to Z-C,N-diphenylnitrone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1999
Bogdał, D.; Pielichowski, J.
Application of trichloroethylene as the precursor of dichloroacetylene under PTC conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1994
Grzegożek, M.; Woźniak, M. ; Plas, H. C. van der
Covalent nitromethylation of 2-,3- and 4-nitroquinolines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1992
Barański, Andrzej; Grzegożek, Maria
An account of the regioselectivity of nucleophilic substitution in diazanaphtalenes by PMO theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
Barański, Andrzej; Kula, Jan
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part XXXIII. PMO study on the regioselectivity in [2 + 3] cycloaddition of E-β-nitrostyrenes to benzonitrile N-oxides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
ISSN: 0137-5083
Barański, Andrzej; Cholewka, Elżbieta
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part XXXII. Kinetics of the [2+3] cycloaddition of E-beta-nitrostyrene to benzonitrile N-oxides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
Barański, Andrzej; Cholewka, Elżbieta
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part XXVI. Substituent effect on the [2+3] cycloadditions of benzonitrile N-oxides to nitroethene and 3-nitropropene-1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
ISSN: 0137-5083
Dankiewicz, Jerzy; Rudkowska, Zofia; Szczęsny, Halina; Motak, Jan ; Węgiel, Mirosław
Phase equilibria in the K2SO4-H2SO4-H2O-CH3OH system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
Woźniak, Marian; Szpakiewicz, Barbara
Amination of 1,X-dinitronaphtalenes (X=3-8) by liquid ammonia-potassium permanganate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
Woźniak, Marian; Nowak, Krystyna; Poradowska, Henryka; Barański, Andrzej
Amination of some halogeno and methyl nitroquinolines by liquid ammonia-potassium permanganate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1991
Bieniasz, Lesław; Suski, Leszek
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part II. Equations for non-stationary diffusion controlled second order electrochemical process: Red+A⇌Ox1+Ox2+ne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1983
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Suski, Leszek; Bieniasz, Lesław; Gil, Aleksander; Wyrwa, Jan
Kinetics of anodic processes in molten carbonate fuel cell. Part I. Voltammetry of hydrogen on Pt electrodes in molten carbonates+solid matrix electrolytes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1982
ISSN: 0137-5083
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rakoczy, Jan; Sulikowski, Bogdan
Properties of some Y type zeolites studied by the DTA TG and high-temperature X-ray methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Chemistry
Data wydania: 1980
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/