Journal of Machine Construction and Maintenance


Wariant tytułu Problemy Eksploatacji
Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu
ISSN 1232-9312
e-ISSN 2300-1186
Skrót Probl. Ekspl.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 98
poprzednie
12345
następne

Piec, Paweł; Zając, Grzegorz; Sitarz, Marek; Hełka, Andrzej
Badania stanowiskowe emisji hałasu żeliwnych i kompozytowych wstawek hamulcowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Jurga, Stanisław; Piec, Paweł
"Metaplaterowanie" sposobem na zmniejszenie zużycia obręczy kół tramwaju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Mrzygłód, Mirosław
Projektowanie trwałości elementów pojazdu pracujących w warunkach zmęczenia materiału
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Sala, Wojciech
Uszczelnienia elastomerowe - analiza szczelności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Szlachta, Zygmunt
Ekologiczne aspekty stosowania paliw rzepakowych w transporcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Guzowski, Stanisław
Zużycie frettingowe osi zestawów kołowych pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Cegielny, Emil
Wagon samowyładowczy do ekologicznego przewozu materiałów sypkich luzem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Tułecki, Adam
Prognoza potrzeb przewozowych nawozów sztucznych transportem kolejowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Magiera, Jerzy
Ekologiczne aspekty transportu kombinowanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Oprzędkiewicz, Janusz; Stolarsk, Bolesławi
Recykling warunkiem bezpieczeństwa ekologicznego skutków eksploatacji pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Młynarski, Stanisław; Oprzędkiewicz, Janusz; Jabłoński, Jan
Wpływ niezawodności na zmianę kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Sala, Wojciech
Obciążenie cieplne uszczelnień promieniowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Oprzędkiewicz, Janusz
Metody komputerowe jakości eksploatacji pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Grzyb, Andrzej; Czaudera, Tomasz
Wyznaczanie dynamicznych nierówności toru tramwajowego w miejscach niejednorodności podłoża
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Jurga, Stanisław; Piec, Paweł
Wpływ warunków eksploatacji na zużycie i trwałość kół tramwaju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Grzybek, Janusz; Kołodziej, Edward
Zużycie mechanizmu hamulcowego pojazdów samochodowych a ekologia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Kulikowski, Henryk
Ocena jakości środka transportowego w badaniach homologacyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Kuszewski, Hubert; Szlachta, Zygmunt
Ekologiczny aspekt kształtowania własności strugi rozpylanego paliwa w silniku wysokoprężnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Sowa, Andrzej
Modelowanie obiektów diagnostyki o zmiennej strukturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Kumaniecka, Anna; Nizioł, Józef; Prącik, Michał
Współpraca dynamiczna odbieraka prądu z siecią tradycyjną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/