Journal of Machine Construction and Maintenance


Wariant tytułu Problemy Eksploatacji
Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu
ISSN 1232-9312
e-ISSN 2300-1186
Skrót Probl. Ekspl.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 98
poprzednie
12345
następne

Sowa, Andrzej
Wykorzystanie wektora cech diagnostycznych w ocenie stanu technicznego zestawu kołowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
Król, Sylwia; Szczygieł, Jarosław
Badania poziomu komfortu wibracyjnego w wybranych tramwajach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
Polak, Adam; Grzybek, Janusz; Oleksowicz, Selim
System for observation of tribological phenomena of vehicle disc brake surfaces
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Sowa, Andrzej
Wykorzystanie krzywych zużycia w konstrukcji wektora stanu technicznego obiektu diagnostyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Kowalski, Sławomir; Sowa, Andrzej
Klasyfikacja metod diagnostyki technicznej stosowanych w zakładzie napraw taboru kolejowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Kisielewski, Piotr
Optymalizacja przydziału zadań transportowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Szkoda, Maciej
Koszt cyklu trwałości jako kryterium efektywności modernizacji lokomotyw spalinowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Tułecki, Adam; Michnej, Maciej
Kryteria doboru lokomotyw do obsługi przewozów międzynarodowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Karwala, Krzysztof; Zima, Radim
Kształtowanie jakości technologicznej elementów zestawów kołowych za pomocą kulowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Tułecki, Adam; Król, Sylwia
Modele decyzyjne z wykorzystaniem metody Analytic Hierarchy Process (AHP) w obszarze transportu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Janisz, Karina; Krupa, Małgorzata
Modelowanie wpływu warunków eksploatacji na niezawodność elementu pojazdu szynowego z wykorzystaniem zbiorów rozmytych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Litwiński, Marek; Piec, Paweł
Badania tribologiczne olejów silnikowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2007
Sorochtej, Małgorzata
Aspekty prawno-organizacyjne bezpieczeństwa przewozu produktów ROP
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Młynarski, Stanisław
Problemy określania niezawodności w eksploatacji maszyn i pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Szkoda, Maciej
Analiza organizacyjno-ekonomiczna możliwości zastosowania systemu automatycznej zmiany rozstawu kół w przewozach towarowych Wschód-Zachód
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Kołodziej, Edward; Strzępek, Piotr
Wpływ oktyloaminowego kompleksu oleinianu miedzi na własności smarne oleju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Magiera, Jerzy
Zanieczyszczenia i ochrona środowiska w regionie nowosądeckim w aspekcie wykorzystania transportu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Cegielny, Emil; Karwala, Krzysztof; Tułecki, Adam
Rola badań nieniszczących w zapewnieniu odpowiedniej jakości technologicznej zestawów kołowych pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Sowa, Andrzej
Klasyfikacja stanów technicznych a proces podejmowania decyzji w systemie użytkowania pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003
Dżuła, Stanisław; Urbańczyk, Paweł
Wstawka hamulcowa nowej konstrukcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2003

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/