Journal of Machine Construction and Maintenance


Wariant tytułu Problemy Eksploatacji
Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu
ISSN 1232-9312
e-ISSN 2300-1186
Skrót Probl. Ekspl.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 98
poprzednie
12345
następne

Żmuda-Sroka, Maria Magdalena
Transport kolejowy a niektóre problemy ochrony środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Skowron, Jacek
Minimalizacja szczeliny powietrznej między płozą a szyną kolejową w liniowym hamulcu wiroprądowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Dżuła, Stanisław
Stateczność wirującego koła kolejowego z niewyważeniem o ciągłym rozkładzie masy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Siuta, Tadeusz; Matusiak, Stanisław
Możliwości wyboru funkcji regresji do opisu wyników badań procesu oczyszczania paliwa z cząstek mineralnych w filtrze szklano-włókninowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Szlachta, Zygmunt; Wcisło, Grzegorz
Wtrysk dodatkowego oleju napędowego w suwie rozprężania dla redukcji tlenków azotu w silniku wysokoprężnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Piec, Paweł; Zając, Grzegorz
Wpływ eksploatacji pojazdów na propagację hałasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Jedynak, Marek
Algorytmiczna integracja w komputerowym systemie wspomagającym techniczną eksploatację pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Jedynak, Marek; Sowa, Andrzej
Modułowy system komputerowego wspomagania eksploatacji pojazdów w przedsiębiorstwie komunikacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Jabłoński, Jan; Oprzędkiewicz, Janusz
Pewien model fluktuacji stanów granicznych systemów samochodu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Magiera, Jerzy; Młynarski, Stanisław
Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo systemu eksploatacji transportu szynowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2002
Sowa, Andrzej
Identyfikacja niezdatności w obiektach technicznych o złożonej strukturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2001
Guzowski, Stanisław
Zużycie frettingowe w połączeniu wciskowym w świetle dotychczasowych badań
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2000
Piec, Paweł
Wpływ procesów zużycia na trwałość pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2000
Sowa, Kazimierz
Kryteria oceny rozpylaczy w świetle ograniczenia toksyczności spalin silnika wysokoprężnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
Tułecki, Adam
Kształtowanie jakości połączeń wciskowych zestawów kołowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
Oprzędkiewicz, Janusz
Kwantyfikacja i symulacja wielowymiarowej przestrzeni stanów granicznych w niezawodności pojazdów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
Jerzy Cisek; Zygmunt Szlachta; Grzegorz Wcisło
Ograniczenie emisji tlenków azotu w spalinach silnika wysokoprężnego przez zmniejszenie ich powstawania w komorze spalania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
Cisek, Jerzy; Szlachta, Zygmunt; Wcisło, Grzegorz
Ograniczanie emisji tlenków azotu w spalinach silnika wysokoprężnego za pomocą konwektorów katalitycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
Oprzędkiewicz, Janusz; Młynarski, Stanisław
Adaptacyjna metoda prognozowania niezawodności pojazdów lądowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
Jarzmik, Krzysztof; Jedynak, Marek ; Sowa, Andrzej
Komputerowy system wspomagania gospodarki paliwami płynnymi w przedsiębiorstwie komunikacyjnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 1999
ISSN: 1232-9312

poprzednie
12345
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/