Journal of Machine Construction and Maintenance


Wariant tytułu Problemy Eksploatacji
Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu
ISSN 1232-9312
e-ISSN 2300-1186
Skrót Probl. Ekspl.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 98
12345
następne

Kozioł, Stanisław; Zbrowski, Andrzej; Samborski, Tomasz; Niezgoda-Żelasko, Beata; Wojtas, Kazimierz; Wrona, Jan; Prymon, Marek
The design of recuperator and heat pump test systems in conformity with the "ErP" EU directive
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2019
ISSN: 1232-9312
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Owczarek, Danuta; Ostrowska, Ksenia; Sładek, Jerzy
Examination of optical coordinate measurement systems in the conditions of their operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-1186
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Gawlik, Józef; Krajewska-Śpiewak, Joanna
Selected examples of research and knowledge transfer in the area of machine building and exploitation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2017
ISSN: 2300-1186
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Motyka, Sabina; Łukasik, Natalia
Creating a climate of innovation as a condition of the development SME
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2015
ISSN: 1232-9312
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Motyka, Sabina
Measurement and evaluation of business innovation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2014
ISSN: 1232-9312
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Węglowski, Bohdan; Ocłoń, Paweł; Pilarczyk, Marcin; Majcher, Andrzej
Strees analysis for the start-up operation on the example of OP-210 boiler drum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2013
ISSN: 1232-9312
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Prymon, Marek; Wrona, Jan; Zbrowski, Andrzej
Symulacja opromieniowanego wymiennika ciepła do zastosowań w aparacie do badań zużycia erozyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2012
ISSN: 1232-9312
Kozioł, Stanisław; Zbrowski, Andrzej; Wojtas, Kazimierz; Wrona, Jan
Koncepcja systemu do badania sprawności i bezpieczeństwa wentylacyjnych układów odzysku ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2012
ISSN: 1232-9312
Kaczor, Grzegorz; Lorenc, Augustyn
Aplikacja niezawodnościowych struktur fazowych do wyznaczania niezawodności i kosztów eksploatacji technicznej wtryskiwaczy systemu Common Rail
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2012
ISSN: 1232-9312
Młynarski, Stanisław; Oprzędkiewicz, Janusz
Systemowe rozwiązania zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności obiektów technicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2012
ISSN: 1232-9312
Duda, Piotr
Obliczenia cieplne i wytrzymałościowe dla wstawki temperaturowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2010
ISSN: 1232-9312
Okoński, Stanisław; Moszumański, Ryszard; Tabor, Adam
Jakość gwintów wewnętrznych walcowanych i nagniatanych głowicami rolkowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2010
ISSN: 1232-9312
Polak, Adam; Oleksowicz, Selim
Modeling of the friction pocess in a frictional pair of vehicle disc brake using phase space
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-1186
Guzowski, Stanisław; Kowalski, Stanisław
Wpływ azotowania na zużycie frettingowe w połączeniu wciskowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-1186
Farbaniec, Łukasz; Mrzygłód, Mirosław
Algorytm analizy numerycznej trwałości zmęczeniowej dla modernizowanych pojazdów szynowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-1186
Szkoda, Maciej
Porównawcza ocena efektywności kolejowych systemów ze zmianą szerokości torów z zastosowaniem analizy LCC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-1186
Fajkoś, Rostislav; Zima, Radim; Karwala, Krzysztof
The new technologies for increase fatigue strength of railways wheelsets and methods for verification a quality proceedings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 1232-9312
Budzik, Grzegorz; Cygnar, Mariusz; Janisz, Karina; Młynarski, Stanisław
Test bed investigation of the SI engine working on heterogenious mixture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 1232-9312
Zając, Grzegorz; Jurga, Stanisław
Badania trwałości obręczy kół tramwajowych eksploatowanych w MPK S.A. w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-1186
Farbaniec, Łukasz; Mrzygłód, Mirosław
Badania symulacyjne dynamiki pojazdów szynowych podlegających modernizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Machine Construction and Maintenance
Data wydania: 2009
ISSN: 2300-1186

12345
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/