Przegląd Budowlany


Wydawca Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB)
ISSN 0033-2038
Skrót Prz. Bud.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 186
123456 ... 10
następne

Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Współcześnie stosowane specjalne okładziny elewacyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Pabian, Katarzyna; Wosatko, Adam
Weryfikacja poprawności transferu danych BIM w celu obliczeń MES na przykładzie obiektu usługowo-biurowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2020
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Radecki-Pawlik, Artur; Stypuła, Krzysztof; Radecki-Pawlik, Bartosz; Brzęk, Mateusz; Plesiński, Karol
Podsypka filtracyjna a narzut kamienny ubezpieczający brzegi cieków górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Jaromska, Ewa; Zych, Mariusz
Szacowanie ryzyka zarysowania płyt fundamentowych według wytycznych niemieckich - komentarz
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Nering, Krzysztof; Kowalska-Koczwara, Alicja; Stypuła, Krzysztof
Drgania mechaniczne przegród ograniczających pomieszczenie w kontekście dopuszczalnych poziomów hałasu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Gruszczyński, Maciej
Co nowego producentom betonu przynosi PN-B-06265:2018-10 "Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Czernik, Stanisław
Forma strukturalna współczesnych wież i platform obserwacyjnych na przykładzie realizacji wieży widokowej w Krynicy Zdroju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Gruszczyński, Maciej
Spostrzeżenia z badań efektywności domieszek redukujących skurcz betonu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Surma, Mateusz; Derkowski, Wit
Statyczna praca kanałowych płyt stropowych opartych na dźwigarach podatnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Lenart, Małgorzata
Możliwości aplikacyjne kruszywa z odzysku w zaprawach cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2019
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: nie
Żwirek, Paweł
Wybrane zagadnienia stosowania metalowych okładzin perforowanych w renowacji obiektów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Maślak, Mariusz
Weryfikacja poziomu bezpieczeństwa belki zginanej projektowanej z uwzględnieniem różnych reguł kombinacji obciążeń
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Lenart, Małgorzata
Tradycyjne i nowoczesne metody zagospodarowania odpadów kompozytów cementowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Domański, Tomasz; Kmiecik, Kamil
Odporność ogniowa sworzniowych połączeń drewnianych z wewnętrzną płytą stalową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Rawska-Skotniczny, Anna; Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
Przyczyny i metody zapobiegania błędom ludzkim w inżynierskiej działalności budowlanej. Część II: Błędy podczas wytwarzania, montażu i rozbiórki konstrukcji stalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kuchta, Krzysztof; Tylek, Izabela
O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Zych, Mariusz
Komentarz do warunków stosowania połączeń w zbiornikach żelbetowych wg Aneksu N w PN-EN 1992-3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Lenart, Małgorzata
Prefabrykowane pale żelbetowe – wymagania normowe i znakowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Kram, Dorota
Problem świadomego pozyskiwania właściwości tworzyw drzewnych na potrzeby konstrukcyjne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Żwirek, Paweł
Współczesne metalowe elewacje perforowane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Budowlany
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2038
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5

123456 ... 10
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/