Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 511
poprzednie
1 ... 212223242526

Grabski, Władysław
Henryk Münch (1906-1968)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Grabski, Władysław
Średniowieczna kamienica krakowska
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Grabowski, Andrzej; Miczyńska, Izabela; Myczkowski, Stefan
Charakterystyka najcenniejszych obiektów dendrologicznych w zieleni miejskiej Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1970
Heczko, Ewa
Sprawozdanie z działalności Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału PAN w Krakowie, za okres od czerwca 1965 do czerwca 1968
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Bogdanowski, Janusz
Systemy obronne w dziejach fortyfikacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1969
Grabski, Władysław
Ze studiów nad zabudową mieszkalną średniowiecznego Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Münch, Henryk
Podstawowe problemy urbanistyczne przedlokacyjnego Krakowa. Cześc I. Kraków wczesnośredniowieczny (od końca w. XII)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Bartkowicz, Barbara
Problemy kształtowania ośrodka handlowo-usługowego dzielnicy Nowa Huta
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1968
Miczyńska, Izabela
Badania nad istniejącą zielenią i jej przystosowaniem do celów rekreacji na przykładzie zachodniej części Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Ptaszycka, Anna
Zespół rekreacyjny Lasu Wolskiego w Krakowie. Zasady projektu - obliczenie chłonności terenu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967
Novák, Zygmunt
Od zamkniętej do otwartej architektury
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1967

poprzednie
1 ... 212223242526© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/