Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 511
poprzednie
1 ... 1617181920212223242526
następne

Majka, Maria
Zabytkowe parki i ogrody Krakowa oraz województwa krakowskiego. Stan - potrzeby - perspektywy, część I
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Böhm, Aleksander; Dąbrowska-Budziło, Krystyna; Pawłowska, Krystyna
Plac Wiosny Ludów i plac Dominikański w Krakowie - studium krajobrazowe
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Patoczka, Piotr
Plac Wiosny Ludów i plac Dominikański w Krakowie - studium widoków wnętrza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Swaryczewski, Andrzej
Gotycki blok nr 9 w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Łukacz, Marek
Pierwsze fazy kształtowania się dominującego typu kamienicy krakowskiej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1988
Sadowska, Ewa
Pałac Mienszykowa w Leningradzie – najnowsze w ZSRR muzeum kultury dawnej Rosji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 1987
ISSN: 0079-3450
Juchnowicz, Stanisław
Słowa pożegnania wygłoszone na pogrzebie profesora dr hab. Zdzisława Arcta w dniu 4 marca 1986
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Pęckowska, Agnieszka
Nagrody Miasta Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Korski, Witold
Przemówienie na pogrzebie profesora dr hab. Zdzisława Arcta na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dniu 4 marca 1986 r.
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Bruzda, Jan
Rysunek odręczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej - refleksje z okazji 40-lecia
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Basista, Andrzej; Nowakowski, Andrzej; Pencakowski, Paweł; Schubert, Jan; Tołłoczko, Zdzisława
Architektura grobów cmentarza Rakowickiego w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Lameński, Lechosław
Tadeusz Stryjeński i jego kooperatywy mieszkaniowe, część II
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Cichy-Pazder, Ewa; Nakoneczny, Jolanta
Wartości kompozycyjne w rewaloryzacji miast dużych
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Mydel, Rajmund; Tryjańska, Halina
Formacje urbanistyczne Krakowa XVIII wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Frysztak, Anna
Krakowska tradycja miejskiej tkanki pozytywowej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1987
Bartkowicz, Tadeusz
Z badań nad układem przestrzennym terenów przemysłowych Krakowa i zagospodarowaniem ich bezpośredniego otoczenia
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Lameński, Lechosław
Tadeusz Stryjeński i jego kooperatywy mieszkaniowe, część I
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Banaś, Krystyna; Kaczmarski, Leszek; Sepioł, Janusz
Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Patoczka, Piotr
Mała architektura wielkiego Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986
Swaryczewska, Magdalena; Żółciak, Jarosław
Królewskie Wolne Miasto Podgórze - kompozycja przestrzenna
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1986

poprzednie
1 ... 1617181920212223242526
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/