Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 466
123456 ... 24
następne

Kuśnierz-Krupa, Dominika; Figurska-Dudek, Joanna
Sakralne dziedzictwo architektoniczne Dukli – miasta na Podkarpaciu, wybrane zagadnienia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Kosiński, Wojciech
Włodzimierz Gruszczyński – guru czy geniusz?
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2018
Stala, Klaudia
Rola tradycji antycznej w sztuce wczesnośredniowiecznej. Rozważania na temat tożsamości europejskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szwed, Joanna
Nocny obraz miasta Blackpool jako przykład krajobrazu onirycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Złowodzki, Maciej; Zawada-Pęgiel, Katarzyna
O architekturze budynków biur w Oslo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Rymsza-Mazur, Wojciech
Tożsamość miejsc związanych z austro-węgierskimi założeniami zapleczy militarnych we współczesnej architekturze krajobrazu – projekty, kreacje konserwatorskie, realizacje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Sykta, Izabela
Architektura krajobrazu i miejska ekologia jako zrównoważone odpowiedzi na niezrównoważony rozwój Szanghaju
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mitkowska, Anna
Krajobrazy średniowiecznej Europy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Ciuła, Michał
Gra brył w świetle, czyli rola słońca w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Mizia, Małgorzata
Współczesny architekt jest urbanistą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Wyjątkowe i uniwersalne wartości dawnych krajobrazów warownych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Białkiewicz, Joanna Jadwiga
Metropol Parasol – nowa ikona Sewilli. Kontrowersje wokół obecności współczesnej architektury w historycznej tkance miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kosiński, Wojciech; Zielińki, Miłosz
Nowe uwarunkowania – wielki zakręt oraz dalsze widoki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lenartowicz, J. Krzysztof
Juliusz Żórawski nauczyciel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Lenartowicz, J. Krzysztof
Janusz Ballenstedt i jego Teoria Minimum w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Romantyczna geometria i nowy modernizm w nowej polskiej architekturze sakralnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Czechowicz, Jacek
Rozbudowa kościoła karmelitów bosych w Krakowie w latach 1929-1933 według ówczesnego dziennika prac budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Malinowska-Petelenz, Beata; Twardowski, Mariusz
Miasto/nie-miasto. Brasília
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Zieliński, Miłosz
Inwentaryzacja widoków w implementacji idei widoku zapożyczonego w projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Vega, Daniel Movilla; Sotoca, Adolfo; Gyurkovich, Mateusz
Budynek Domu Narkomfinu w Moskwie: lekcje z Republiki Weimarskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak

123456 ... 24
następne© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/