Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 511
poprzednie
1234567891011 ... 26
następne

Lenartowicz, J. Krzysztof
Juliusza Żórawskiego pojęcie ograniczonej złożoności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kozłowski, Tomasz
Archetyp w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Malinowska-Petelenz, Beata
Città Italiane, czyli o fenomenie miast włoskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gyurkovich, Mateusz
Współczesne Wieże Barcelony i ich rola w kompozycji hybrydowej struktury urbanistycznej metropolii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2016
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dendura, Bartosz
Miasto postolimpijskie – Londyn 2012
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2015
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Myczkowski, Zbigniew; Forczek-Brataniec, Urszula
Idea Parku Kulturowego Twierdzy Zamość w kontekście zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2015
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Myczkowski, Zbigniew
Krajobraz warowny Twierdzy Zamość w kontekście idei tożsamości miejsca i jej składników
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2015
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
Miasto jako tekst. Klasycystyczne miasta idealne II połowy XX wieku i współczesne
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Forczek-Brataniec, Urszula
Wizualny wymiar Twierdzy Zamość. Studium widokowe i jego rola w ochronie krajobrazu pofortecznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2015
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Szpakowska-Loranc, Ernestyna
Miasto jako tekst. Klasycystyczne miasta idealne II połowy XX wieku i współczesne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2015
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Kontestując granice. O transgresji w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2015
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kosiński, Jan
Idee i realizacje z dziedziny projektowania konserwatorskiegow XXI w. na wybranych przykładach
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Urbańska, Marta A.
Maciej Nowicki: architekt, urbanista, wizjoner i jego Chandigarh
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Böhm, Aleksander
Ochrona krajobrazu – czyli co chronimy i dlaczego. Spojrzenie historyczne i próba syntezy sytuacji w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Racoń-Leja, Kinga
Formy przestrzeni komercyjnych w krajobrazie polskich miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Kronowski, Dariusz
Wpływ architektury neoregionalnej i nowoczesnej na kształtowanie myśli krakowskiej szkoły projektowania architektonicznego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Długosz, Dominika
Tendencje w projektowaniu zabytkowych wnętrz sakralnych na przykładzie Apartamentu Królewskiego przy ul. Koletek 12 w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Kowicki, Marek
Klimat lokalny krakowskiego Kazimierza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Furtak, Marcin
Problematyka ochrony konserwatorskiej architektury centralnego okręgu przemysłowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Lenartowicz, Krzysztof
Obywatel, architektura, estetyka, krajobraz, trwały rozwój
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2014
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0

poprzednie
1234567891011 ... 26
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/