Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 502
poprzednie
1234567891011 ... 26
następne

Kosiński, Jan
Idee i realizacje z dziedziny projektowania konserwatorskiegow XXI w. na wybranych przykładach
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2015
Urbańska, Marta A.
Maciej Nowicki: architekt, urbanista, wizjoner i jego Chandigarh
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Böhm, Aleksander
Ochrona krajobrazu – czyli co chronimy i dlaczego. Spojrzenie historyczne i próba syntezy sytuacji w Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Racoń-Leja, Kinga
Formy przestrzeni komercyjnych w krajobrazie polskich miast
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Kronowski, Dariusz
Wpływ architektury neoregionalnej i nowoczesnej na kształtowanie myśli krakowskiej szkoły projektowania architektonicznego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Długosz, Dominika
Tendencje w projektowaniu zabytkowych wnętrz sakralnych na przykładzie Apartamentu Królewskiego przy ul. Koletek 12 w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Kowicki, Marek
Klimat lokalny krakowskiego Kazimierza
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2014
Furtak, Marcin
Problematyka ochrony konserwatorskiej architektury centralnego okręgu przemysłowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Lenartowicz, Krzysztof
Obywatel, architektura, estetyka, krajobraz, trwały rozwój
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0
Konopacka, Katarzyna
Idea włączenia seniorów w opiekę nad historycznymi założeniami ogrodowymi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Zieliński, Miłosz
W stronę piękna przestrzeni miasta – refleksje architektoniczno-krajobrazowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2014
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0
Orłowski, Jacek; Walkowski, Andrzej; Złowodzki, Maciej
Względy funkcjonalno-przestrzenne i ergonomiczne w projektowaniu szpitali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2013
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Złowodzki, Maciej
J. Tadeusz Gawłowski (1926-2009) – twórca i profesor czterech uczelni
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Kowalski, Przemysław
Kształtowanie wartości kulturowych i przyrodniczych szlacheckich majątków ziemskich w dawnej Polsce
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Orłowski, Jacek; Walkowski, Andrzej; Złowodzki, Maciej
Względy funkcjonalno-przestrzenne i ergonomiczne w projektowaniu szpitali
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Franta, Aleksander
Kim był dla mnie Juliusz Żórawski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Wroński, Józef Szymon
Kościoły Krakowa zbudowane w ostatnim dziesięcioleciu XX i na początku XXI wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2013
Furtak, Marcin
Wille copowskie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2013
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Kowalski, Przemysław
Kształtowanie wartości kulturowych i przyrodniczych szlacheckich majątków ziemskich w dawnej Polsce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2013
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0
Zieliński, Miłosz
Aktywność społeczności lokalnych wobec chaosu przestrzennego w miastach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Data wydania: 2013
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0

poprzednie
1234567891011 ... 26
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/