Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 511
poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 26
następne

Reinhard-Chlanda, Małgorzata
Dom ubogich fundacji Ludwika i Anny Helclów w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2004
Kosiński, Wojciech
[Recenzja]
Typ: recenzja
Data wydania: 2003
Heczko-Hyłowa, Ewa
Projekty badawcze Unii Europejskiej, realizowane w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Makowska, Beata
Modernizm i ornament
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Węcławowicz-Bilska, Elżbieta; Wdowiarz-Bilska, Matylda; Wójcikowski, Wojciech
Technopolie – warunki przestrzenne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Mitkowska, Anna M.; Kosiński, Wojciech
Polskie kalwarie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Kwiatkowski, Krzysztof
Przemiany przestrzeni miejskiej i jej społecznego kontekstu w Europie Środkowej w drugiej połowie XX wieku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Zachariasz, Agata
Architekt krajobrazu Frederick Law Olmsted senior oraz amerykańskie parki i systemy parków miejskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Radziewanowski, Zbigniew
Uwarunkowania kulturowe związków między starą i nową architekturą w zespołach architektury regionalnej na wybranych obszarach wiejskich polskiego Podtatrza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Gyurkovich, Mateusz
Dwa nowojorskie muzea
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2003
ISSN: 0079-3450
Makowska, Beata
Nostalgia za ornamentem
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Kadłuczka, Andrzej
Karta Krakowska 2000 - w poszukiwaniu uniwersalnych pryncypiów ochrony kulturowego dziedzictwa architektury i urbanistyki
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Chlipalski, Jerzy
Młyn Dominikański przy kościele Św. Trójcy w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Bogdanowski, Janusz
O harmonijny krajobraz jutra
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Kowicki, Marek
Profesor Bogdanowski - ogrodnik, odkrywca, wędrowiec
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 2003
Bartkowicz, Barbara
Problemy równoważenia rozwoju miast w warunkach transformacji społeczno-gospodarczej na przykładzie wybranych miast Południowej Polski
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2002
ISSN: 0079-3450
Böhm, Aleksander
Krajobraz wolności – manowce czy nowa tradycja?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2002
ISSN: 0079-3450
Kadłuczka, Andrzej
Karta Krakowska 2000 – w poszukiwaniu uniwersalnych pryncypiów ochrony kulturowego dziedzictwa architektury i urbanistyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2002
ISSN: 0079-3450
Makowska, Beata
Nostalgia za ornamentem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2002
ISSN: 0079-3450
Łuczyńska-Bruzda, Maria
Wspomnienie z okazji dwudziestolecia istnienia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, w 50 lat od postawienia idei utworzenia tego parku przez prof. Zygmunta Nowaka
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2002
ISSN: 0079-3450

poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 26
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/