Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 511
123456 ... 26
następne

Makowska, Beata Elżbieta
Professor Wiktor Zin’s Hrubieszów roots in his artistic work and activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2023
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2022
Charciarek, Marcin; Dziadek, Jan; Kubacka, Aleksandra
The concrete factory house: tradition of rational modernity and attempts at interpretation in contemporary technology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Langer, Piotr
Bukowno as a summer recreational and forest estate and green town: A design concept, its implementation and a chance to revive an original design
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kozłowski, Tomasz; Ivashko, Yulia; Belinskyi, Serhii; Dmytrenko, Andrii; Ivashko, Oleksandr
Theoretical and legal rules for the reconstruction of architectural monuments In Ukraine that suffered during the russian military aggression
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Krauze, Weronika; Motak, Maciej
Neurosciences in architecture. Applied research and its potential in architectural design
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Protection and shaping of the fortification’s greenery of the former Kraków fortress: theory, standards, practice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Barnaś, Krzysztof
Earth-Based Construction: A Critical Review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dudzic-Gyurkovich, Karolina; Poklewski-Koziełł, Damian; Marmolejo Duarte, Carlos
Accessibility of urban green spaces in the city: review of selected methodologies for measuring accessibility indices
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Suchoń, Filip; Vergeiner, Reinfrid
Code name chameleon; Austro-Hungarian trials with the camouflage painting of fortification objects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Gyurkovich, Mateusz; Macri, Zina
Sustainable skyscraper in the European city: the case of the European Central Bank in Frankfurt am Main
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2022
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Sykta, Izabela; Grzybowski, Michał
Współczesne tendencje w kształtowaniu przestrzeni publicznych w Budapeszcie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kozień-Woźniak, Magdalena; Gierbienis, Marcin; Żuk, Paweł; Kusior, Mikołaj; Owczarek, Eliza; Faron, Aleksandra
Interwencja spowodowana pandemią jako możliwość budowy planu naprawczego dla otoczenia obiektu służby zdrowia w Wieliczce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Petelenz, Marcin
Plany zagospodarowania przestrzennego – szanse czy zagrożenia?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Szczerek, Eliza
Kompozycja urbanistyczna osiedli mieszkaniowych z 2 połowy XX wieku jako wartość zagrożona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Charciarek, Marcin
Dom polski betonowy. Tradycja i innowacja detalu architektonicznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Typ: redakcja numeru czasopisma
Data wydania: 2021
Zachariasz, Agata
O projekcie rewaloryzacji parku pałacowego w Kościelcu w Chrzanowie i potencjalnych zagrożeniach genius loci
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 0079-3450
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kozłowski, Tomasz; Początko, Marek
O monumentalizmie – problem stylu i stylowości w architekturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Kochel, Laura; Zieliński, Miłosz
Tereny zieleni a potencjał rekreacyjno-wypoczynkowy na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 2021
ISSN: 2450-0038
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100

123456 ... 26
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/