Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch


Wariant tytułu Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury ; Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / PAN Oddział w Krakowie
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Oddział PAN w Krakowie, Politechnika Krakowska. Wydział Architektury
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury
Wydawca Polska Akademia Nauk
ISSN 0079-3450
e-ISSN 2450-0038
Skrót Teka Komis. Urb. i Arch.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
5 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 511
poprzednie
1 ... 17181920212223242526
następne

Żychowska, Maria Jolanta
Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 1985
ISSN: 0079-3450

Andrzej Swaryczewski (1928-1983)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Holewiński, Mirosław; Środulska, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof
Ewidencja konserwatorska dzieł obronnych twierdzy Kraków. O potrzebie rewaloryzacji nowożytnych obiektów fortyfikacji
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Borusiewicz-Lisowska, Małgorzata
W setną rocznicę urodzin Adolfa Szyszko-Bohusza - tendencje modernistyczne w twórczości
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Komorowski, Waldemar; Łukacz, Marek
Bursa Węgierska w Krakowie w okresie Średniowiecza i Renesansu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Odlanicki-Poczobutt, Michał; Ruchel, Jan
System informacji o terenie w regionalnym planowaniu przestrzennym
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Bogdanowski, Janusz; Böhm, Aleksander; Dąbrowska-Budziło, Krystyna
Z badań i studiów nad projektami krajobrazu miejskiego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Żychowska, Maria Jolanta
Ze studiów nad krakowską architekturą lat 1900-1939
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Swaryczewski, Andrzej
Gotyckie portale w kamienicach Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1985
Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Wartości inspiracji twórczych nowych prądów architektury współczesnej. Tradycja i jej rola w kreowaniu przestrzeni
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3450
Żychowska, Maria Jolanta
Przemiany architektoniczne i urbanistyczne w XIX-wiecznej Brukseli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Data wydania: 1984
ISSN: 0079-3450
Rączka, Jan Władysław
Problem międzyresortowy I.6
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Dębski, Jan
Dziewiętnastowieczna kaplica na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Beiersdorf, Zbigniew; Kornecki, Mikołaj M.; Krasnowolski, Bogusław
Bronowice Małe jako przykład historycznej i konserwatorskiej problematyki wsi podkrakowskiej, część II
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Samek, Jan
Godła kamienic krakowskich w dwudziestoleciu 1919-1939
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Pietraszewski, Wojciech
O zasadniczych problemach rewaloryzacji miast (na przykładzie Krakowa)
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Rączka, Jan Władysław
Królewska rezydencja pałacowo-ogrodowa na Łobzowie. Stan badań i zachowane źródła archiwalne (1655-1980), część III
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Swaryczewski, Andrzej
Gotyckie i gotycko-renesansowe filary międzyokienne odkryte w ostatnich latach w domach krakowskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Frysztak, Anna
Układ planu i tkanki mieszkaniowej Krakowa od połowy XIX wieku do II wojny światowej
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984
Bogdanowski, Janusz
O urbanistyczno-krajobrazową kompozycję Krakowa
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1984

poprzednie
1 ... 17181920212223242526
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/