Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2646
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2014)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2014)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 80
poprzednie
1234
następne

Kawecki, Janusz
Oddziaływania dynamiczne na obiekty budowlane
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Kozioł, Krzysztof; Stypuła, Krzysztof
Odpowiedź masztu z odciągami na wybrane obciążenia wyjątkowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Maciąg, Edward; Pachla, Filip; Tatara, Tadeusz
Analityczno-doświadczalna analiza odpowiedzi dynamicznej budynku ramowo-murowego na skutek wyburzenia komina
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Bać, Z.; Rębielak, J.
Obiekty centralne w autorskiej koncepcji projektowej dla EXPO Wrocław 2010
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Domański, Tomasz
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa konstrukcji drewnianych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Maślak, Mariusz
Częściowe współczynniki bezpieczeństwa w wyjątkowej sytuacji pożaru – przyczynek do dyskusji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Gwóźdź, Marian; Ferenc, Justyna
Nośność cienkościennych aluminiowych konstrukcji z blach profilowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Flaga, Kazimierz; Januszkiewicz, Krystyna
Beton - tworzywo konstrukcyjne do kształtowania obiektów budowlanych i inżynierskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Jurczakiewicz, Stanisław; Rębielak, Janusz
Wstępna analiza statyczna jednej z odmian konstrukcji typu JR Tetra System
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2011
ISSN: 0209-2646
Kobylarczyk, Justyna
Współczesne zagrożenia środowiska – próba oceny komfortu przestrzeni mieszkaniowych na wybranych obszarach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2010
ISSN: 0209-2646
Lesiecka-Gomuła, Magdalena; Lesiecki, Janusz
Hydrozespół nowej generacji w budowie mikroelektrowni na górskich ciekach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2010
ISSN: 0209-2646
Lesiecka-Gomuła, Magdalena; Lesiecki, Janusz
Elektrotermiczne przetwarzanie i akumulacja enrgii w systemie ogrzewania obiektów budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2010
ISSN: 0209-2646
Jaworska-Michałowska, Maria
Ściana z oknami; historyczne wzorce – współczesna interpretacja
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2010
ISSN: 0209-2646
Machowski, Andrzej J.; Tylek, Izabela A.
Joint effect of steel frame equivalent geometrical imperfections
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2009
ISSN: 0209-2646
Maślak, Mariusz
Moment redistribution in steel continuous beam according to limited plasticity concept
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2009
ISSN: 0209-2646
Domański, Tomasz
Probabilistic modeling of timber memebers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2009
ISSN: 0209-2646
Maślak, Mariusz
Odporność ogniowa stalowych belek stropowych z węzłami o skończonej podatności na przesuw poziomy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Gwóźdź, Marian
Nośność węzłów pośrednich elipsoidalnej powłoki prętowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Maciejowska-Haupt, Patrycja
Rozwiązania zrównoważone w zespołach mieszkaniowych południowej Anglii
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Domański, Tomasz
Współczynniki bezpieczeństwa łączników sworzniowych w belkach zespolonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/