Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2646
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2014)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2014)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 73
poprzednie
1234
następne

Kubieniec, Gabriel; Piekarczyk, Marek
Klejony styk montażowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Celewicz, Piotr
Energia odnawialna w architekturze jako wyraz dbałości o środowisko naturalne - przykłady realizacji w Niemczech
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Kusińska, Elżbieta
Założenia wodne w zrównoważonych zespołach mieszkaniowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Schnotale, Jacek; Prymon, Marek
Wykorzystanie energii odnawialnej w systemie klimatyzacji z akumulacją chłodu w zmodyfikowanych przegrodach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2006
Mariusz Maślak; Janusz Siudut
Uproszczona ocena trwałości płaszczy eksploatowanych stalowych zbiorników na paliwa płynne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
Paweł Korczak; Wojciech Dąbrowski
Zagrożenia cystami pierwotniaka cryptosporidium i ochrona ujęć wody
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
Michał Zielina
Konieczność uwzględniania rozkładu wielkości cząstek zawiesiny podczas eksploatacji filtrów pospiesznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Dorota
Wymagania prawne a uwarunkowania techniczne przy projektowaniu przelewów burzowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
Safa Abbas; Bogdan Wolski
ABSA-PPL-system pomiarowo-diagnostyczny do badań deformacji podłoża gruntowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
Bogdan Wolski; Cezary Toś
Geodezyjno-geotechniczna identyfikacja układu odniesienia w pomiarach inklinometrycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
Leszek Zielina
Geodezyjna inwentaryzacja instalacji chemicznej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
Przewłocki, Stefan; Wolski, Bogdan
Problematyka badawcza zespołów geodezji na wydziałach budowlanych i inżynierii środowiska na tle współczesnych trendów technologicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
Wolski, Bogdan
Ocena niezawodności złożonych systemów pomiarowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
Krzysztof Knapik; Marek Kubala
Influence of mechanical dispersion on pollutant propagation in water distribution network
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Wojciech Dąbrowski; Alicja Puszkarewicz
Zbiornik wód podziemnych "Dolna Wisłoka" na terenie zlewni rzeki Wisłok
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Janusz Rak; Artur Wieczysty
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska na obszarach przygranicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Robert Wierzbicki; Tomasz Cichoń
Zastosowanie komputerowych systemów kontrolno-sterujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Dąbrowski, Wojciech; Granops, Marian
Straty wody w sieciach wodociągowych zlewni rzeki Wisłok
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Seruga, Andrzej
Zastosowanie pojedynczych cięgien typu L16 do sprężania cylindrycznych betonowych zbiorników prefabrykowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
Surówka, Andrzej; Piasek, Zbigniew
Kryteria procesu integracyjnego katastru gruntowego z księgami wieczystymi na wybranych obszarach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/