Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2646
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2014)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2014)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 77
poprzednie
1234
następne

Kubieniec, Gabriel; Piekarczyk, Marek
Klejony styk montażowy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Paprzyca, Krystyna
Innowacja a tradycja
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Stachowicz, Antoni; Gintowt, Jolanta
Optymalizacja wybranych kształtów podstawy budynków mieszkalnych jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Kupiec-Hyła, Danuta
Bliżej natury - zrównoważone budownictwo mieszkaniowe z gliny niepalnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Jaworska-Michałowska, Maria
Addycja aktywnych energetycznie elementów w budynkach historycznych - aspekt architektoniczny
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Celewicz, Piotr
Energia odnawialna w architekturze jako wyraz dbałości o środowisko naturalne - przykłady realizacji w Niemczech
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Kusińska, Elżbieta
Założenia wodne w zrównoważonych zespołach mieszkaniowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2008
ISSN: 0209-2646
Schnotale, Jacek; Prymon, Marek
Wykorzystanie energii odnawialnej w systemie klimatyzacji z akumulacją chłodu w zmodyfikowanych przegrodach budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2006
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Uproszczona ocena trwałości płaszczy eksploatowanych stalowych zbiorników na paliwa płynne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
ISSN: 0209-2646
Korczak, Paweł; Dąbrowski, Wojciech
Zagrożenia cystami pierwotniaka Cryptosporidium i ochrona ujęć wody
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
ISSN: 0209-2646
Zielina, Michał
Konieczność uwzględniania rozkładu wielkości cząstek zawiesiny podczas eksploatacji filtrów pospiesznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
ISSN: 0209-2646
Dąbrowski, Wojciech; Dąbrowska, Dorota
Wymagania prawne a uwarunkowania techniczne przy projektowaniu przelewów burzowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2004
ISSN: 0209-2646
Abbas, Safa; Wolski, Bogdan
ABSA-PPL - system pomiarowo diagnostyczny do badań deformacji podłoża gruntowego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-2646
Wolski, Bogdan; Toś, Cezary
Geodezyjno-geotechniczna identyfikacja układu odniesienia w pomiarach inklinometrycznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-2646
Zielina, Leszek
Geodezyjna inwentaryzacja instalacji chemicznej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-2646
Przewłocki, Stefan; Wolski, Bogdan
Problematyka badawcza zespołów geodezji na wydziałach budowlanych i inżynierii środowiska na tle współczesnych trendów technologicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-2646
Wolski, Bogdan
Ocena niezawodności złożonych systemów pomiarowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-2646
Knapik, Krzysztof; Kubala, Marek
Influence of mechanical dispersion on pollutant propagation in water distribution network
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
ISSN: 0209-2646
Dąbrowski, Wojciech; Puszkarewicz, Alicja
Zbiornik wód podziemnych "Dolna Wisłoka" na terenie zlewni rzeki Wisłok
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
ISSN: 0209-2646
Rak, Janusz; Wieczysty, Artur
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska na obszarach przygranicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 2000
ISSN: 0209-2646

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/