Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ISSN 0209-2646
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis
Skrót Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ.
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2014)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2014)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 73
poprzednie
1234

Piasek, Zbigniew
Numeryczne analizy badań symulacyjnych na powierzchni opisanej funkcjami kształtu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Billewicz, Jerzy; Bryś, Henryk; Ławrynkiewicz, Zygmunt
Zagadnienie transformacji mienia ogólnonarodowego w strefie ochrony sanitarnej zbiornika Dobczyce
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Więch, Monika; Piasek, Zbigniew
Analiza metody inwestycyjnej stosowanej w Wielkiej Brytanii do wyceny nieruchomości gruntowych i budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Bryś, Henryk; Kubas, Leon; Zielina, Leszek
Matematyczno-meteorologiczne modele refrakcji niwelacyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Ciesielski, Roman; Wolski, Bogdan; Kwiecień, Arkadiusz
Badania procesu deformacji obiektów budowlanych wykazujących uszkodzenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
ISSN: 0209-2646
Ratomski, Jerzy
Zastosowanie satelitarnej techniki pomiarowej (GPS) oraz technik komputerowych w hydrotechnice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Więch, Monika; Piasek, Zbigniew
Metoda pozostałościowa jako podstawa oceny potencjału rozwojowego nieruchomości - na przykładzie Wielkiej Brytani
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Surówka, Andrzej; Piasek, Zbigniew
Aplikacje mapy katastralnej dla potrzeb ustalania granic nieruchomości
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1998
Generowicz, Agnieszka; Sipowicz, Wiesław
Utylizacja organicznych odpadów komunalnych Rzeszowa biotechnologią beztlenową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1997
Rak, Janusz; Wieczysty, Artur
Metody rezerwowania w zakładach uzdatniania wody
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1993
Bryś, Henryk; Szota, Przemysława
Wstępne wyniki badań nad zastosowaniami zestawu firmowego LEICA: T 2002 oraz DI 2000 - w pomiarach geometrii toru suwnicowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1992
Wolski, Bogdan
Problemy sterowania w geodezyjnej identyfikacji procesu deformacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1992
Artur Wieczysty; Ryszarda Iwanejko; Teresa Lubowiecka; Janusz Rak
Wyznaczenie liczby brygad remontowych obsługujących sieć wodociągową miasta
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Data wydania: 1991

poprzednie
1234© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/