Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej