Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis


Wariant tytułu Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Lista MNiSW nie (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  

Podserie w tej serii:


Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/