Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica


Wariant tytułu Annales UMCS. Informatica AI
Wydawca Wydawnictwo UMCS
ISSN 1732-1360
e-ISSN 2083-3628
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
6 (od 2017)
5 (od 2019)
DOI 10.2478/umcsinfo
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Kiełkowicz, Kazimierz; Grela, Damian
FLC control for tuning exploration phase in bio-inspired metaheuristic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2016
ISSN: 2083-3628
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Wójtowicz, Wioletta
A fingerprint-based digital images watermarking for identity authentication
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-1360
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Grela, Damian ; Sapiecha, Krzysztof ; Strug, Joanna
How validation can help in testing business processes orchestrating web services
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2013
ISSN: 1732-1360
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Kucwaj, Jan; Borowik, Barbara
An algorithm of combining of Advancing Front and Delaunay Triangulation to 3-D domain tesselation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2009
ISSN: 2083-3628
Sapiecha, Krzyszof ; Grela, Damian
Test scenarios generation for a class of processes defined in the BPEL language
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2008
ISSN: 1732-1360
Kucwaj, J.
The application of the adaptive algorithm to the potential problems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2004
ISSN: 1732-1360
Kucwaj, J.; Karafiat, A.
A parametric method for unstructured mesh generation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio AI, Informatica
Data wydania: 2003
ISSN: 1732-1360
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/