Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 101
poprzednie
123456
następne

Gierbienis, Marcin
Biblioteki jako wzorcowy przykład w popularyzacji idei zrównoważonego rozwoju
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gierbienis, Marcin
Biofilia w projektowaniu architektonicznym na przykładzie biblioteki dla dzieci w Collodi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Głuchowski, Marcin
Elementarność, jako kierunek kształtowania współczesnej architektury sakralnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Paprzyca, Krystyna
Piękno tradycyjnej architektury w relacji do natury
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Początko, Marek
O poszukiwaniu pustki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dobrowolski, Jan W.; Kobylarczyk, Justyna
Architektura nowoczesna – architektura zrównoważona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Housing environment – healthy and interdisciplinary
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lasiewicz-Sych, Angelika
Architektura ulubionych miejsc – analiza jakościowa środowiska mieszkaniowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pietrzak, Natalia
Wpływ zmiany ciśnienia porowego w czasie na osiadanie gruntu przy obciążeniu dynamicznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dobisz, Kacper
Pretensioned concrete long span girders – directions of development
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Walczak, Rafał
Ścinanie belek sprężonych z niskim stopniem zbrojenia poprzecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Hager, Izabela
Rewolucja technologiczna w budownictwie – druk 3D budynków i obiektów inżynieryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bzdek, Szymon
Modelowanie numeryczne śrub gruntowych przy zastosowaniu modelu HSS
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bzdek, Szymon
Porównanie wybranych metod wyznaczania nośności śrub gruntowych z wynikami próbnych obciążeń
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Poklewski-Koziełł, Damian
Realia współpracy w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Wrana, Jan; Fitta-Spelina, Agnieszka
Mit własnego domu. Urbanizacja wsi drogą do jej końca?
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Śliwiński, Jacek; Stypuła, Mateusz
Niekonwencjonalne zastosowania kompozytów cementowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stryszewska, Teresa; Dudek, Marta
Skutki oddziaływania środowiska bryzy i wody morskiej na mikrostrukturę cegły i zaprawy w obiektach zabytkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Fiertak, Maria; Dębska, Dominika
Wpływ oddziaływań synergicznych na intensywność destrukcji korozyjnej materiałów budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mełges, Hubert
Przyszłość polskich wsi w obliczu przemian po 1990 roku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

poprzednie
123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/