Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 101
poprzednie
123456
następne

Bryniarska, Zofia
Analysis of passenger railway transport service on the section of railway line from Krakow to Trzebinia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Surma, Mateusz
Strunobetonowe płyty kanałowe na podporach podatnych - modele obliczeniowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Bauer, Marek
Passengers' evaluation of urban public transport punctuality in Cracow
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Dyba, Marcin
Ścinanie w belkach strunobetonowych o przekroju prostokątnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Sokal, Piotr
Skręcanie konstrukcji sprężonych w ujęciu normowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Sobczyk, Szymon
Optymalne kształtowanie półek dźwigarów strunobetonowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Dyba, Marcin
Studium wariantowego rozwiązania stropów z elementów sprężonych prefabrykowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Solecka, Katarzyna
Tools for urban transportation integration
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Taler, Jan; Taler, Dawid; Sobota, Tomasz
Monitorowanie lokalnego zażużlowania ekranów kotła od strony spalin oraz lokalnego oporu cieplnego osadów na wewnętrznych powierzchniach rur ekranowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Sobota, Tomasz
Opracowanie algorytmów oraz programów obliczeniowych pozwalających na wyznaczenie w trybie on-line sprawności kotła metodą pośrednią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Sobota, Tomasz
Kotły na parametry nadkrytyczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Duda, Piotr; Węglowski, Bohdan; Rząsa, Dariusz
Modelowanie stanu naprężenia w ustalonych i nieustalonych stanach eksploatacji oraz ocena zużyć pełzaniowego i zmęczeniowego wybranych grubościennych elementów kotła
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2010
Midro, Marcin
Wpływ korozji zbrojenia na zarysowanie betonowej otuliny
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Seręga, Szymon
Wpływ zbrojenia poprzecznego na odporność ogniową słupów żelbetowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Lenartowicz, J. Krzysztof
Nowoczesność a nowość w architekturze : studium przypadku : wieżowce w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Koziński, Krzysztof
Wpływ stosunku smukłości λx/ λy na nośność słupów dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych z BWW – analiza problemu i program badań
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Wykorzystanie numerycznych modeli ośrodka gruntowego i metody rezydualnej do szacowania wartości rynkowej nieruchomości gruntowych o przeznaczeniu komercyjnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Hojdys, Łukasz
Badanie eksperymentalne sklepienia wzmocnionego siatką z włókien szklanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Krajewski, Piotr
Badanie eksperymentalne sklepienia z zasypką
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009
Zych, Mariusz
Badania właściwości młodego betonu, dojrzewającego w symulowanych warunkach konstrukcji średnio-masywnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2009

poprzednie
123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/