Monografia / Politechnika Śląska


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 101
poprzednie
123456
następne

Duda, Urszula
Planowanie i projektowanie stref krótkiego parkowania (kiss and ride) jako elementu efektywnego węzła przesiadkowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Sumlet, Wojciech
Pojęcie skali ludzkiej w kontekście architekturologii P. Boudona
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2015
Surma, Mateusz
Badania doświadczalne ścinania strunobetonowych płyt kanałowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Malara, Jarosław
Ocena wpływu wybranych czynników na wydajność pracy w opinii robotników budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Karcińska, Patrycja
Teoria i praktyka sporządzania dokumentacji organizacji budowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Wieczorek, Damian
Prognozowanie okresu użytkowania obiektów z drewna klejonego warstwowo
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Łątka, Dawid
Zastosowanie poduszek ciśnieniowych typu flat-jack do określania stanu naprężenia w konstrukcji murowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Szewczyk, Bartłomiej
Analiza wpływu współpracy partnerskiej na wybrane kryteria korzyści w realizacji przedsięwzięć budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Dyba, Marcin
Długość transmisji w strunobetonowych belkach z betonu wysokowartościowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Sobczyk, Szymon
Poszukiwanie optymalnych wymiarów pasów trójprzęsłowych dźwigarów stalowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Łątka, Dawid
Możliwości wykorzystania sklerometru elektronicznego do wstępnej oceny konstrukcji murowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Zastawna-Rumin, Anna
Wpływ powierzchniowego magazynu ciepła utajonego na wewnętrzne warunki termiczne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Malara, Jarosław
Wpływ czasu pracy pracowników budowlanych na organizację robót
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Zachariasz, Agata
O kształtowaniu systemów terenów zieleni miejskiej w kontekście zielonej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Dyba, Marcin
Stan naprężenia w strunobetonowej płycie ściennej zbiornika na etapie prefabrykacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Sobczyk, Szymon
Redukcja nośności na ścinanie w sytuacji zagrożenia pożarowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Ślaga, Łukasz
Wybrane zagadnienia postępującej katastrofy w projektowaniu stropów prefabrykowanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Zastawna-Rumin, Anna
Wpływ materiałów fazowo zmiennych na bilans energetyczny oraz ryzyko przegrzewania wnętrza budynku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Bzdek, Szymon
Koncepcja stabilizacji osłony gruntowej na czaszy parafialnego ośrodka pamięci zmarłych w Karniowicach
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013
Puławska, Sabina
Methods of estimation of accessibility of urban public transport system
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2013

poprzednie
123456
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/