Technological and Economic Development of Economy


Wariant tytułu Ukio Technologinis ir Ekonominis Vystymas
Wydawca Taylor & Francis

Vilnius Gediminas Technical University
ISSN 2029-4913
e-ISSN 2029-4921
Uwagi Instytucja sprawcza: Co-Published with Vilnius Gediminas Technical University
Impact Factor dla czasopisma 3.224 (od 2012)
2.818 (od 2013)
1.563 (od 2014)
1.952 (od 2015)
2.628 (od 2016)
3.244 (od 2017)
4.344 (od 2018)
2.194 (od 2019)
3.97 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2015)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2003 Economics, Econometrics and Finance: Finance
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Wieczorek, Damian; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof
Model estimation of the whole life cost of a building with respect to risk factor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technological and Economic Development of Economy
Data wydania: 2019
ISSN: 2029-4921
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.194
Plebankiewicz, Edyta; Leśniak, Agnieszka
Overhead costs and profit calculation by Polish contractors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technological and Economic Development of Economy
Data wydania: 2013
ISSN: 2029-4921
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.818
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analysis of the partnering relations of Polish, Slovak and Ukrainian construction enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Technological and Economic Development of Economy
Data wydania: 2010
ISSN: 2029-4921
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/