Dozór Techniczny


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 0209-1763
e-ISSN 2449-9919
Uwagi Instytucja sprawcza: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 17

Skarpetowski, Mateusz; Mikuła, Janusz; Jastrzębska, Ilona; Żurek, Joanna; Jastrzębski, Ryszard
Wpływ receptury produkcji elektrod i drutu proszkowego na technikę spawania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0209-1763
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Maślak, Mariusz; Siudut, Janusz
Wybrane problemy ochrony przeciwpożarowej podziemnych stalowych zbiorników paliwowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2006
ISSN: 0209-1763
Jonderko, Henryk; Psonka, Wojciech; Stankiewicz, Marek
Właściwości mechaniczne i użytkowe rur stalowych w gatunku C/6/X52
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2005
ISSN: 0209-1763
Jonderko, Henryk; Psonka, Wojciech; Stankiewicz, Marek
Właściwości mechaniczne i użytkowe rur stalowych w gatunku C/6/X52
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2005
ISSN: 0209-1763
Siudut, Janusz; Stankiewicz, Marek
Właściwości mechaniczne blach stalowych w zbiornikach paliwowych narażonych na długotrwałe oddziaływanie korozji atmosferycznej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2003
ISSN: 0209-1763
Kłaput, Józef
Niekonwencjonalne metody badania właściwości mechanicznych materiałów metalowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2003
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Baran, Marek; Stępień, Tadeusz
Podstawowe własności mechaniczne stali S.A. 387 Grade 22 Class 2 w zakresie temperatury eksploatacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Psonka, Wojciech; Faligowski, Andrzej
Ocena wiarygodności badań twardości złączy spawanych przenośnymi twardościomierzami MICRODUR
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2002
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Cęckiewicz, Stanisław
Weryfikacja młotów udarnościowych w świetle wymagań normy ASTM E23 i procedury NIST
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2001
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Psonka, Wojciech
Porównanie różnych metod wyznaczania granicy plastyczności w statycznej próbie rozciągania metali i stopów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2001
ISSN: 2449-9919
Stankiewicz, Marek; Rybak, Marek
Granice akceptowalności wyników kontroli jakości żaroodpornych wymurówek pieców grzewczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2001
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Baran, Marek; Stępień, Tadeusz
Podstawowe własności mechaniczne stali S.A. 387 Gr.11 Cl.2 w podwyższonej temperaturze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2001
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Stępień, Tadeusz
Kwasoodporna stal ASTM 304L o nietypowym stanie dostawy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2000
ISSN: 0209-1763
Jastrzębski, Ryszard; Godniak, Marian; Skakuj, Tomasz; Stencel, Anna; Trojnacki, Andrzej
Zastosowanie psychologii poznawczej i mechaniki ruchu mięśni w szkoleniu spawaczy (artykuł dyskusyjny)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 2000
ISSN: 0209-1763
Ryś, J.; Łaczek, S.
Obliczenia wytrzymałościowe płytowo-wpustowego zamknięcia zbiornika ciśnieniowego na przykładzie zamknięcia filtru gazu DN 1400
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 1999
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek
Ocena podstawowych właściwości stali S460M w szerokim zakresie temperatur obniżonych i podwyższonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 1998
ISSN: 0209-1763
Stankiewicz, Marek; Ziółkowski, Eugeniusz
Porównanie wyników badań udarności stali konstrukcyjnych określonych w oparciu o normy PN-EN 10045-1 i ASTM E23
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dozór Techniczny
Data wydania: 1997
ISSN: 0209-1763
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/