Journal of Financial Management of Property and Construction


Wydawca Emerald Group Publishing
ISSN 1366-4387
e-ISSN 1759-8443
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
70 (od 2019)
1 (od 2017)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Belniak, Stanisław; Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof
The influence of the building shape on the cost of its construction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Financial Management of Property and Construction
Data wydania: 2013
ISSN: 1366-4387
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/