Builder


Wariant tytułu Builder : biznes, budownictwo, architektura
Builder : budownictwo, ludzie, opinie
Builder : sport & rekreacja
Wydawca Wydawnictwo PWB MEDIA
ISSN 1896-0642
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 64
1234
następne

Woźniczka, Magdalena
Eksperymentalny dom prefabrykowany w systemie OWT w Krakowie – Kurdwanowie. Studium przypadku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Woźniczka, Magdalena
Wpływ Ogólnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa obowiązujących w latach 1967–2003 na zagospodarowanie przestrzeni Kurdwanowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Dudzińska, Anna; Nowak-Dzieszko, Katarzyna
Rola osłon słonecznych w ograniczaniu zysków solarnych latem w pasywnej szkole podstawowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Drozd, Wojciech; Kowalik, Marcin
Wtórne hydroizolacje poziome w rewaloryzacji zabytków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Magiera, Jacek; Wala, Kamil; Czaplejewicz, Anna
Słownik podstawowych pojęć i terminów norm ISO 19650-1 i 19650-2 – propozycja polskiej terminologii BIM
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2021
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Wpływ nieuzgodnionych zmian w projekcie na niezawodność układu konstrukcyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Woźniczka, Magdalena
Kurdwanów Nowy – zieleń niedoceniona
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Leśniak, Agnieszka
Inwestycje według FIDIC : kryteria wyboru inżyniera kontraktu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Woźniczka, Piotr
Zastosowanie zaawansowanej metody oceny odporności ogniowej w budownictwie przemysłowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Drozd, Wojciech
Wybrane technologie energetyczne konwersji odnawialnych źródeł energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Leśniak, Agnieszka; Janowiec, Filip
Roboty dodatkowe w inwestycjach kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Magiera, Jacek
Normy BIM w optyce PKN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Niezawodność obiektów budowlanych. Rola projektu budowlanego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2020
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Łabuzek, Barbara; Szydłowski, Rafał
Potencjał betonu sprężonego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2019
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Skupień, Piotr
Stropy zespolone z desek strunobetonowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2019
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela; Kuchta, Krzysztof
Niezawodność obiektów budowlanych. Podstawy prawne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2019
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Leśniak, Agnieszka; Piskorz, Grzegorz
Faktory opóźnień
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2019
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Jakubczyk, Marcelina; Nycz, Justyna
Tarcza żelbetowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2019
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Magiera, Jacek
BIM dla bezpieczeństwa. Standard PAS 1192-6:2018 w praktyce projektowej i budowlanej. Cz. 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2018
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
Magiera, Jacek
BIM dla bezpieczeństwa, czyli najnowszy brytyjski standard PAS 1192-6:2018. Część 1. Geneza i cel
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Builder
Data wydania: 2018
ISSN: 1896-0642
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5

1234
następne© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/