Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas


Wariant tytułu Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Wydawca Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
ISSN 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2014)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 64
poprzednie
1234
następne

Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz
Block ramp rebuilding and exploitation problems: chute stone dimension choosing; upstream the ramp river channel erosion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Jarosińska, Elżbieta
Local flooding in the USA, Europe, and Poland – an overview of strategies and actions in face of climate change and urbanisation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Łapuszek, Marta
Analiza przeobrażeń koryt rzecznych w długim okresie czasu na przykładzie wybranych dopływów Górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Łapuszek, Marta
Analiza przeobrażeń koryta rzeki Czarna w długim okresie czasu w wybranych profilach wodowskazowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Gądek, Wiesław; Tokarczyk, Tamara
Determining hypothetical floods in the Odra basin by means of the Cracow method and the volume formula
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Korpak, Joanna
Evolution of the lower Mszanka Channel section after training using stage correction method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Methods of analysis the riverbed evolution. A case study of two tributaries of the upper Vistula river
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Książyński, W. Krzysztof
Ocena wpływu zmian klimatycznych i suszy atmosferycznej na wilgotność gleb
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Lenar-Matyas, Anna; Korpak, Joanna; Mączałowski, Andrzej; Wolański, Krzysztof
Zmiany w przekrojach poprzecznych potoku Krzczonówka po przejściu fali powodziowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Badania rumowiska dennego w wybranych przekrojach rzeki Przemszy i jej głównych dopływów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Hachaj, Paweł S.; Tutro, Magdalena
Flow patterns for dryling and wetting of a retention reservoir bed – numerical modeling
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Szczepanek, Robert
Extreme daily air temperatures in Poland (2000-2013)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Węglarczyk, Stanisław
Exceedance probability of selected low characteristic flows in mountain catchments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Baran-Gurgul, Katarzyna
A comparison of hydrological drought characteristics defined by the POT and SPA methods in the Dunajec river basin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Gądek, Wiesław; Środula, Arkadiusz
The evaluation of the desing flood hydrographs determined with hydroproject method in the gauged catchments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Kuraś, Kinga; Jarosińska, Elżbieta
Flood retention capabilities in a mountain catchment: case of study of the commune of Spytkowice
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Węglarczyk, Stanisław
Krzywe czasu przewyższenia przepływu w zlewni Małej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Węglarczyk, Stanisław
Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 1. Stacjonarność niżówek
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Baran-Gurgul, Katarzyna; Węglarczyk, Stanisław
Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 3. Łączny rozkład prawdopodobieństwa czasu trwania i deficytu niżówki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Węglarczyk, Stanisław; Baran-Gurgul, Katarzyna
Kryteria definicyjne niżówki i ich wpływ na własności charakterystyk niżówki. 2. Jednowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/