Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas


Wariant tytułu Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Wydawca Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
ISSN 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2014)
10 (od 2015)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 69
1234
następne

Całek, Mateusz; Węglarczyk, Stanisław
Recent trends in annual maximum flows within the upper vistula river catchment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2019
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Łapuszek, Marta
The studies on check dam restoration effectiveness
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Jarosińska, Elżbieta
An analysis of short duration high-intensity rainfall events in Cracow area
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Łapuszek, Marta
Zmiany koryta potoku Trzebuńka powyżej obniżonej i zrewitalizowanej zapory przeciwrumowiskowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Wolny-Koładka, Katarzyna; Sikora, Agnieszka; Malina, Dagmara
Ocena toksyczności nanocząstek srebra w stosunku do lekoopornych szczepów Escherichia coli izolowanych z odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2018
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Lenar-Matyas, Anna; Wolak, Andrzej
Usage of an empirical equation for determination of mean sediment diameter in beds of small mountain rivers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Synthesis of bees' chitosan based hydrogels containing aloe vera
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Tyliszczak, Bożena
Preparation of polymer materials containing titanium compounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia
Studies on superabsorbents modified with trehalose
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Radecki-Pawlik, Artur; Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Bartosz; Czech, Wiktoria
Block ramps (BR) made of natural sandstone rapid hydraulic structures (RHS) of Peterka type: stone dimension calculations, a comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Handzel, Alicja; Królczyk, Jolanta B.; Latawiec, Agnieszka E.; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Analiza właściwości fizykochemicznych gleb i oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Skorupy jaj kurzych jako surowiec do produkcji fosforanów wapnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Malina, Dagmara; Pluta, Klaudia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Gąsior, Anna
Otrzymywanie nanocząstek metali w polu promieniowania mikrofalowego z zastosowaniem wybranych substancji redukująco-stabilizujących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Woźniak, Andrzej; Petryk, Agnieszka; Kochanek, Anna; Petryk, Piotr; Guzdek, Paweł
Water supply and sewerage infrastructure in the Krakow metropolitan area over the period 2003-2013
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof; Młyńska, Anna; Miernik, Włodzimierz
Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Węglarczyk, Stanisław
Comparison of classical and theil-kendall methods in assessing the significance of linear trend of precipitation in south-eastern Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Tyliszczak, Bożena; Bialik-Wąs, Katarzyna; Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia
Dobór parametrów prowadzenia reakcji otrzymywania nanocząstek magnetycznych otoczkowanych nanozłotem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Kudłacik, Sonia; Drabczyk, Anna; Bialik-Wąs, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena
Wpływ ilości fotoinicjatora na właściwości i strukturę matrycy hydrożelowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Bialik-Wąs, Katarzyna; Kudłacik, Sonia; Drabczyk, Anna; Tyliszczak, Bożena
Wpływ promieniowania mikrofalowego oraz UV na właściwości hydrożeli chitozanowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia; Bialik-Wąs, Katarzyna; Tyliszczak, Bożena
Charakterystyka hybrydowych materiałów hydrożelowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/