Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas


Wariant tytułu Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Wydawca Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
ISSN 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2014)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 64
poprzednie
1234
następne

Łapuszek, Marta
Riverbed erosion estimation in the selected cross-sections of the upper Vistula river
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2013
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Łapuszek, Marta
Analysis of riverbed transformation in the long term on the examples of the tributaries of the upper Vistula river
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2013
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Węglarczyk, Stanisław
O poprawności wzorów Chomicza na obliczanie opadów miarodajnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2013
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Węglarczyk, Stanisław
O poprawności wzorów Błaszczyka na obliczanie opadów miarodajnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2013
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Mucha, Zbigniew; Gosek, Katarzyna
Wstępne doświadczenia z eksploatacji zmodernizowanej małej oczyszczalni ścieków z filtrem żwirowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2013
ISSN: 1732-5587
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Łapuszek, Marta; Węglarczyk, Stanisław
Ocena i prognoza erozji dennej w wybranych przekrojach karpackich dopływów Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2011
ISSN: 1732-5587
Węglarczyk, Stanisław
The efficiency of some forecasting methods applied to annual minimum flow series
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2011
ISSN: 1732-5587
Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Lafon, Michel; Poulard, Christine
Możliwości rewitalizacji koryt rzek i potoków w warunkach ich zróżnicowanego zagospodarowania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2010
ISSN: 1732-5587
Lenar-Matyas, Anna; Lafon, Michel; Łapuszek, Marta; Poulard, Christine
Mozliwości łagodzenia skutków regulacji technicznej rzek i potoków górskich na terenach zurbanizowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2009
ISSN: 1732-5587
Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta; Poulard, Christine; Royet, Paul
Skuteczność działania suchych zbiorników podczas powodzi: analiza wybranych zbiorników we Francji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2009
ISSN: 1732-5587
Lenar-Matyas, Anna; Poulard, Christine; Ratomski, Jerzy; Royet, Paul
Konstrukcja i działanie suchych zbiorników przeciwpowodziowych o różnej charakterystyce i lokalizacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2009
ISSN: 1732-5587
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany koryt cieków karpackich
Typ: książka
Data wydania: 2008
Gręplowska, Zofia; Nachlik, Elżbieta
Zastosowanie analizy DPSIR w planowaniu ochrony przeciwpowodziowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2007
Nachlik, Elżbieta
Współczesny rozwój systemu ochrony przed powodzią w Województwie Małopolskim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2007
Bartnik, Wojciech; Majewski, Wojciech; Łapuszek, Marta; Ratomski, Jerzy
Ocena równowagi hydrodynamicznej dolnego Dunajca w warunkach pracy elektrowni wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2007
Lenar-Matyas, Anna; Witkowska, Hanna; Żak, Agnieszka
Rzeka Kamienna - zmiany na przestrzeni wieków i propozycja jej renaturyzacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2006
ISSN: 1732-5587
Nachlik, Elżbieta
Ochrona przeciwpowodziowa w powiązaniu z ochroną walorów przyrodniczych rzek i ich dolin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2006
Radecki-Pawlik, Artur; Bencal, Jarosław; Kowalski, Marcin; Radecki-Pawlik, Bartosz
Zróżnicowanie warunków hydrodynamicznych i granulometrycznych podczas tworzenia się łachy środkowo-korytowej w potoku górskim o dnie żwirowym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2005
ISSN: 1732-5587
Radecki-Pawlik, Artur; Tyrka, Mariusz; Radecki-Pawlik, Bartosz; Zasępa, Patrycja
Wyznaczenie wielkości przepływu brzegowego w dwóch zróżnicowanych zlewniach górskich
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2005
ISSN: 1732-5587
Franik, Halina; Łaptaś, Adam
Zmiany w sposobie eksploatacji składowisk odpadów paleniskowych przy elektrowniach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Data wydania: 2005

poprzednie
1234
następne© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/