Górnictwo i Geoinżynieria


Wydawca Wydawnictwa AGH
ISSN 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN B (od 2010)
nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2010)
5 (od 2011)
0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 15

Gwóźdź-Lasoń, Monika
Parametry podłoża gruntowego w kontekście jego przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2012
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Wrana, Bogumił; Czado, Bartłomiej
Zastosowanie wyników testu CPT do oceny nośności pala
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2011
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Wrana, Bogumił; Skrzycki, Michał
Wpływ właściwości iłu na parametry wytrzymałościowe w warstwie gruntu mineralnego przykrycia składowiska odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2011
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Wrana, Bogumił; Czado, Bartłomiej
Zastosowanie transformaty falkowej do określenia defektów pali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2010
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Wrana, Bogumił
Rozwiązywanie zadania rozchodzenia się fali naprężeniowej w gruncie przy zastosowaniu sformułowania Galerkina nieciągłego w czasie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2010
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Toś, Cezary; Zielina, Leszek
Optymalizacja zadań pomiarowych w aspekcie dokumentowania geologiczno-inżynierskiego obszarów osuwiskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2010
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Czado, Bartłomiej; Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Pietras, Jan S.
Analiza zmian nośności podłoża budowlanego w wyniku jego zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na przykładzie gruntów piaszczystych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2010
ISSN: 1732-6702
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Gaszyński, Jan
Mieszany problem początkowo-brzegowy w teorii termokonsolidacji. Zagadnienie początkowe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2009
ISSN: 1732-6702
Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Deformacyjne właściwości laminowanych utworów ilastych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2009
ISSN: 1732-6702
Gwóźdź-Lasoń, Monika
Wykorzystanie prostych modeli numerycznych podłoża gruntowego do wyboru optymalnych metod jego wzmacniania
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2009
ISSN: 1732-6702
Gaszyński, Jan
Wpływ temperatury na konsolidację ośrodka porowatego nasyconego cieczą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2008
ISSN: 1732-6702
Wrana, Bogumił; Kowalski, Michał
Odpowiedź nasypu zbrojonego geosyntetykami na obciążenia parasejsmiczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2008
ISSN: 1732-6702
Wrana, Bogumił; Czado, Bartłomiej
Identyfikacja tłumienia w gruncie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2008
ISSN: 1732-6702
Cała, Marek; Olesiak, Sebastian; Tatara, Tadeusz; Wałach, Daniel
Analiza odporności zabytkowego kościoła p.w. św. Jerzego w Rydułtowach na obciążenia dynamiczne wywołane działalnością górniczą
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2007
ISSN: 1732-6702
Maciąg, Edward; Tatara, Tadeusz
Metodyka postępowania przy ocenie działania drgań wzbudzanych pracami górniczymi na budynki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo i Geoinżynieria
Data wydania: 2004
ISSN: 1732-6702
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/