Warstwy, Dachy i Ściany


Wariant tytułu Dachy i Ściany - Warstwy
Wydawca Bud-Media
ISSN 1644-2555
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 11

Celadyn, Wacław
Energooszczędne przegrody zewnętrzne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2011
Ligęza, Wiesław; Franczyk, Edyta
Techniczne aspekty trwałości ocieplenia budynków metodą bezspoinową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2007
ISSN: 1644-2555
Ligęza, Wiesław; Gałek, Paweł
Skutki błędów przy docieplaniu ścian zewnętrznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2004
ISSN: 1644-2555
Ligęza, Wiesław
Wady wykonawcze systemu BSO
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2004
ISSN: 1644-2555
Ligęza, Wiesław; Gałek, Paweł
Wpływ niedociągnięć budowlanych na termomodernizację niektórych budynków mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2004
ISSN: 1644-2555
Kisilewicz, Tomasz; Nowak, Katarzyna
Pleśnienie przegród budynków mieszkalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2004
Celadyn, Wacław
Kłopoty z termorenowacją podczas przebudowy budynków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2004
Kisilewicz, Tomasz; Ligęza, Wiesław
Zawilgocenie ścian w następstwie zmiany oryginalnej technologii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2004
ISSN: 1644-2555
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Wzmacnianie budynków mieszkalnych przez zespolenie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2003
ISSN: 1644-2555
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Wzmacnianie budynków ścianowych przez zespolenie : część 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2002
ISSN: 1644-2555
Ligęza, Wiesław; Płachecki, Marian
Ocena stanu technicznego budynków wielkopłytowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Warstwy, Dachy i Ściany
Data wydania: 2002
ISSN: 1644-2555
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/