Engineering Failure Analysis


Wydawca Elsevier
ISSN 1350-6307
e-ISSN 1873-1961
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
30 (od 2015)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Wassilkowska, Anna; Dąbrowski, Wojciech
Silicon as a component of ferric oxide scale covering ductile iron pipes after annealing
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Failure Analysis
Data wydania: 2021
ISSN: 1350-6307
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.634
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matysek, Piotr; Stryszewska, Teresa; Kańka, Stanisław
Experimental research of masonry compressive strength in the Auschwitz II – Birkenau former death camp buildings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Failure Analysis
Data wydania: 2016
ISSN: 1873-1961
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.676
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Duda, Piotr; Felkowski, Łukasz; Dobrzański, Janusz
An analysis of an incident during the renovation work of a power boiler superheater
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Failure Analysis
Data wydania: 2015
ISSN: 1873-1961
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.358
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szkoda, Maciej; Michnej, Maciej
A method of fretting wear reduction in an automatic wheel set gauge change system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Failure Analysis
Data wydania: 2014
ISSN: 1350-6307
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 1.028
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/