Zeszyty Problemowe. Badania Nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich


Wydawca Wydawnictwo PTBNiDT przy SIiTMP
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Łopata, Stanisław
O możliwości oceny pełzania niekontrolowanych elementów rurociągów parowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2003
Łopata, Stanisław
Odcinki kontrolne w badaniach odkształceń pełzania rurociągów parowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2002
Łopata, Stanisław
Przegląd urządzeń do kontroli odkształceń pełzania rurociągów parowych w czasie ich pracy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2000
Łopata, Stanisław
Nieniszczące badania odkształceń pełzania rurociągów parowych - nietypowe krzywe pełzania i możliwości przywrócenia właściwego przebiegu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1999
Łopata, Stanislaw
Przenośny układ chłodzący sondy pomiarowe stosowane w nieniszczących badaniach urządzeń energetycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1998
Łopata, Stanisław
Badanie prostoliniowych przewodów rurowych instalowanych w wysokociśnieniowych rurociągach parowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1997
Łopata, Stanislaw
Trwałość pełzaniowa stali na rurociągi parowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1996
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/