Monografie / Politechnika Łódzka


Wariant tytułu Monografie PŁ
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 6

Zin, Barbara
„Wirtualna rzeczywistość” w strukturze miasta – ochrona dziedzictwa przemysłowego w procesie dydaktycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Derlatka, Adam
Śródmieście Radomia – problemy i kierunki rewitalizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Urbańska, Marta
Polska architektura późnego modernizmu – plomby miejskie: dziedzictwo na pozór znane i niekoniecznie rewitalizowane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW (rozdział): 20
Lisowski, Edward; Czyżycki, Wojciech
Zastosowanie zaworów logicznych w sterowaniu maszyn roboczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lisowski, Edward; Filo, Grzegorz
Modelowanie systemu przemieszczania ciężkich ładunków z wykorzystaniem poduszek pneumatycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Bąk, Janusz
System wczesnego rozpoznania narzędziem zarządzania strategicznego w warunkach niepewności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/