Monografie / Politechnika Łódzka


Wariant tytułu Monografie PŁ
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 8

Czaplicka, Zofia; Czaplicka, Anna
Rola światła w funkcjonowaniu miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Ściężor, Tomasz
Wpływ pandemii COVID-19 na zanieczyszczenie świetlne nocnego nieba
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zin, Barbara
„Wirtualna rzeczywistość” w strukturze miasta – ochrona dziedzictwa przemysłowego w procesie dydaktycznym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Derlatka, Adam
Śródmieście Radomia – problemy i kierunki rewitalizacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Urbańska, Marta
Polska architektura późnego modernizmu – plomby miejskie: dziedzictwo na pozór znane i niekoniecznie rewitalizowane
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Lisowski, Edward; Czyżycki, Wojciech
Zastosowanie zaworów logicznych w sterowaniu maszyn roboczych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Lisowski, Edward; Filo, Grzegorz
Modelowanie systemu przemieszczania ciężkich ładunków z wykorzystaniem poduszek pneumatycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Bąk, Janusz
System wczesnego rozpoznania narzędziem zarządzania strategicznego w warunkach niepewności
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/