Studia z Zakresu Inżynierii


Wydawca Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0137-5393
Uwagi Instytucja sprawcza: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN ; Kielce University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 19

Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Zastosowania badań kwestionariuszowych w inżynierii przedsięwzięć budowlanych
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody
Typ: książka
Redaktor: Sobotka, Anna, Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2018
Zima, Krzysztof
Wnioskowanie z przypadków w prognozowaniu kosztów robót budowlanych opartym na modelu BIM
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Drozd, Wojciech
Modele klasyfikacyjne i grupowanie pojęciowe jako narzędzia wspomagające badanie wypadkowości w polskim budownictwie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leśniak, Agnieszka
Wspomaganie decyzji przetargowych wykonawców z zastosowaniem metod matematycznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Metoda diagnozy i sterowania relacjami partnerskimi przedsiębiorstwa budowlanego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Plebankiewicz, Edyta
Wstępna selekcja wykonawców robót budowlanych z zastosowaniem logiki rozmytej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Kwiecień, Arkadiusz
Modelowanie równań konstytutywnych polimerów hipersprężystych w złączach podatnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Flaga, Andrzej
Eksperymentalne wspomaganie projektowania nietypowych mostów dla pieszych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Pamin, Jerzy; Winnicki, Andrzej
Obliczeniowe modele materiałów : uszkodzenie, lokalizacja odkształceń, przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Pamin, Jerzy; Winnicki, Andrzej
Obliczeniowe modele materiałów : sprężystość, plastyczność, zarysowanie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Buczek, P.
Wstęp
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Buczek, P.
Analiza bilansu zmian klimatu akustycznego w otoczeniu przejścia drogowego przez miasto w wyniku budowy obwodnicy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Woźniak, Krystian; Tracz, Marian
Racjonalizacja ochrony przed hałasem otoczenia dotychczasowych przejść drogowych przez miejscowości i obwodnic
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Woźniak, Krystian
Ocena efektów zmian ruchu na przejściach drogowych przez miejscowość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Woźniak, Krystian
Badania i analizy uciążliwości hałasu w otoczeniu przejść drogowych przez miejscowość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Tracz, Marian; Woźniak, Krystian; Buczek, Piotr
Rola obwodnic w poprawie klimatu akustycznego otoczenia przejść drogowych przez miasta
Typ: książka
Data wydania: 2014
Mucha, Igor
Fizykalno-analogowe modelowanie na maszynach cyfrowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
Nillert, Peter
Symulacja pracy studni dowolnie zlokalizowanej w obrębie elementarnego pola topologicznie regularnej sieci
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 1980
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/