Polish Journal of Agronomy


Wydawca Institute of Soil Science and Plant Cultivation

National Research Institute in Puławy
ISSN 2081-2787
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Cebulska, Marta
Okresy bez opadów i ze słabymi opadami w polskich Karpatach (1984-2013)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Agronomy
Data wydania: 2018
ISSN: 2081-2787
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Wolny-Koładka, Katarzyna; Malina, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek srebra oraz ocena ich toksyczności w stosunku do grzybów z gatunku Fusarium culumorum izolowanych z pszenicy ozimej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Polish Journal of Agronomy
Data wydania: 2013
ISSN: 2081-2787
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/