Current Chemistry Letters


Wydawca Growing Science
ISSN 1927-7296
e-ISSN 1927-730X
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
20 (od 2019)
DOI 10.510.5267/j.ccl
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 11

Łętocha, Anna; Rachwalik, Rafał
Analysis of selected allergens present in alcohol-based perfumes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2021
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kula, Karolina; Zawadzińska, Karolina
Local nucleophile-electrophile interactions in [3+2] cycloaddition reactions between benzonitrile N-oxide and selected conjugated nitroalkenes in the light of MEDT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2021
ISSN: 1927-730x
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Cluster model DFT study of lactic acid dehydration over Fe and Sn-BEA zeolite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka-Zych, Agnieszka; Kula, Karolina
Recent progress in the field of cycloaddition reactions involving conjugated nitroalkenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Kula, Karolina; Łapczuk-Krygier, Agnieszka
A DFT computational study on the [3+2] cycloaddition between parent thionitrone and nitroethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2018
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaśkowska, Jolanta; Drabczyk, Anna K.; Kułaga, Damian; Zaręba, Przemysław; Majka, Zbigniew
Solvent-free microwave-assisted synthesis of aripiprazole
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2018
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka, Agnieszka; Jasiński, Radomir
DFT study of the decomposition reactions of nitroethyl benzoates catalyzed by the 1,3-dimethylimidazolium cation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2017
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Jasiński, Radomir; Dresler, Ewa; Mikulska, Maria; Polewski, Daniel
[3+2] Cycloadditions of 1-halo-1-nitroethenes with (Z)-C-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-N-methyl-nitrone as regio- and stereocontrolled source of novel bioactive compounds: preliminary studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2016
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Ponikiewski, Łukasz
Single crystal X-ray structure of (Z)-1-bromo-1-nitro-2-phenylethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2015
ISSN: 1927-730x
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Szczepanek, Alicja; Jasińska, Ewa; Kącka, Agnieszka; Jasiński, Radomir
An experimental and quantumchemical study of [2+3] cycloaddition between (Z) - C - (m,m,p - trimethoxyphenyl) - N - (p - methyphenyl) - nitrone and (E) - 3,3,3 - trichloro - 1 - nitroprop - 1 - ene: mechanistic aspects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2015
ISSN: 1927-7296
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
Exploration of regiospecificity phenomenon in [2+3] cycloaddition reactions between arylnitrones and trans-substituted nitroethenes on the basis of the reactivity indices theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2012
ISSN: 1927-730x
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/