Current Chemistry Letters


Wydawca Growing Science
ISSN 1927-7296
e-ISSN 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
10 (od 2015)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
DOI 10.510.5267/j.ccl
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 15

Sadowski, Mikołaj; Kula, Karolina
Nitro-functionalized analogues of 1,3-Butadiene: an overview of characteristic, synthesis, chemical transformations and biological activity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2024
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Barhoumi, Ali; Ourhriss, Najia; Belghiti, Mohammed Elalaoui; Chafi, Mohammed; Syed, Asad; Eswaramoorthy, Rajalaksh-manan; Verma, Meenakshi; Zeroual, Abdellah; Zawadzińska, Karolina; Jasiński, Radomir
3-Difluormethyl-5-carbomethoxy-2,4-pyrazole: molecular mechanism of the formation and molecular docking study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2023
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sadowski, Mikołaj; Utnicka, Jolanta; Wójtowicz, Adrianna; Kula, Karolina
The global and local reactivity of C,N-diarylnitryle imines in [3+2] cycloaddition processes with trans-β-nitrostyrene according to Molecular Electron Density Theory: A computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2023
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nahatskyi, Roman
Studying of the temperature influence on stability of fibrinogen macromolecules in aqueous solution: A literature mini-review
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2023
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Łętocha, Anna; Rachwalik, Rafał
Analysis of selected allergens present in alcohol-based perfumes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2021
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kula, Karolina; Zawadzińska, Karolina
Local nucleophile-electrophile interactions in [3+2] cycloaddition reactions between benzonitrile N-oxide and selected conjugated nitroalkenes in the light of MEDT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2021
ISSN: 1927-730x
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Czekaj, Izabela; Sobuś, Natalia
Cluster model DFT study of lactic acid dehydration over Fe and Sn-BEA zeolite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka-Zych, Agnieszka; Kula, Karolina
Recent progress in the field of cycloaddition reactions involving conjugated nitroalkenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2019
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Kula, Karolina; Łapczuk-Krygier, Agnieszka
A DFT computational study on the [3+2] cycloaddition between parent thionitrone and nitroethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2018
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaśkowska, Jolanta; Drabczyk, Anna K.; Kułaga, Damian; Zaręba, Przemysław; Majka, Zbigniew
Solvent-free microwave-assisted synthesis of aripiprazole
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2018
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kącka, Agnieszka; Jasiński, Radomir
DFT study of the decomposition reactions of nitroethyl benzoates catalyzed by the 1,3-dimethylimidazolium cation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2017
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Jasiński, Radomir; Dresler, Ewa; Mikulska, Maria; Polewski, Daniel
[3+2] Cycloadditions of 1-halo-1-nitroethenes with (Z)-C-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-N-methyl-nitrone as regio- and stereocontrolled source of novel bioactive compounds: preliminary studies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2016
ISSN: 1927-730X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Ponikiewski, Łukasz
Single crystal X-ray structure of (Z)-1-bromo-1-nitro-2-phenylethene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2015
ISSN: 1927-730x
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Szczepanek, Alicja; Jasińska, Ewa; Kącka, Agnieszka; Jasiński, Radomir
An experimental and quantumchemical study of [2+3] cycloaddition between (Z) - C - (m,m,p - trimethoxyphenyl) - N - (p - methyphenyl) - nitrone and (E) - 3,3,3 - trichloro - 1 - nitroprop - 1 - ene: mechanistic aspects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2015
ISSN: 1927-7296
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
Exploration of regiospecificity phenomenon in [2+3] cycloaddition reactions between arylnitrones and trans-substituted nitroethenes on the basis of the reactivity indices theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Chemistry Letters
Data wydania: 2012
ISSN: 1927-730x
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/