Dokonania Młodych Naukowców


Wydawca CreativeTime
ISSN 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 18

Majka, Marcin; Majka, Tomasz M.
Model kwantowy koherentnego prześlizgu fazy kwantowej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Bradło, Dariusz
Utilization of cenospheres as a lightweight inert filler in polyurethane composites – a review
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Jankowski, Dawid; Żukowski, Witold; Migas, Przemysław
Zachowanie się cząstek tworzyw sztucznych w złożu fluidalnym zasilanym powietrzem – wstęp do modelowania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Bradło, Dariusz
Methods of microspheres acquisition from fly ashes – a review
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Migas, Przemysław; Żukowski, Witold; Jankowski, Dawid
Budowa i bilans ciepła kotła fluidalnego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Migas, Przemysław; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold
Charakterystyka procesu spalania odpadów gumowych w złożu fluidalnym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Berkowicz, Gabriela; Żukowski, Witold
Jak zorganizować syntezę we fluidalnym złożu katalizatora w skali laboratoryjnej
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pawlak-Burakowska, Aleksandra; Urbanek, Małgorzata
Trójwymiarowy model numeryczny nawierzchni kolejowej LONGASF jako weryfikacja badań laboratoryjnych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Pawlak-Burakowska, Aleksandra; Urbanek, Małgorzata
Analiza wybranych parametrów geometrycznych toru kolejowego dla odcinka linii CKM
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Urbanek, Małgorzata; Pawlak-Burakowska, Aleksandra
Przemieszczenia podłużne szyny w wyniku hamowania, model numeryczny i teoretyczny
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Urbanek, Małgorzata; Pawlak-Burakowska, Aleksandra
Doświadczalna analiza naprężeń w szynie na przykładzie szyny S60
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Grelowska, Iwona; Burtan, Bożena; Reben, Manuela
Termiczne i optyczne właściwości szkieł z układu TeO2–WO3–PbO–La2O3–Er2O3
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Grelowska, Iwona; Reben, Manuela; Burtan, Bożena; Cisowski, Jan
Szkła specjalne dla optoelektroniki
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Grelowska, Iwona; Burtan, Bożena; Jaglarz, Janusz; Reben, Manuela
Elipsometria spektroskopowa w badaniu materiałów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Chwastowski, Jarosław
Peat and coconut fiber as a biofilters for chromium adsorption from contaminated wastewaters
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Lorenc, Augustyn Krzysztof
Bezpieczeństwo i efektywność drogowego przewozu ładunków w relacji Polska – Rosja – wykorzystanie analizy AHP do wyboru trasy przejazdu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Lorenc, Augustyn Krzysztof
Transport intermodalny w przewozach dalekobieżnych na przykładzie połączenia Europa Azja – analiza i optymalizacja łańcucha dostaw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
Berkowicz, Gabriela; Żukowski, Witold
Double extension of contact time of reagent with catalyst during methylation of phenol and o-cresol mixture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Dokonania Młodych Naukowców
Data wydania: 2014
ISSN: 2300-4436
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/