European Journal of Lipid Science and Technology


Wydawca Wiley-Blackwell
ISSN 1438-7697
e-ISSN 1438-9312
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1106 Agricultural and Biological Sciences: Food Science
1305 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology: Biotechnology
1600 Chemistry: General Chemistry
2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Kulawik-Pióro, Agnieszka; Klimaszewska, Emilia; Ogorzałek, Marta; Ruman, Justyna; Rożnawska, Klaudia
Effectiveness of protective preparations: impact of vegetable oil additives to recipes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology
Data wydania: 2020
ISSN: 1438-9312
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.679
Goik, Urszula; Goik, Tomasz; Załęska, Izabela
The properties and application of argan oil in cosmetology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology
Data wydania: 2019
ISSN: 1438-9312
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.056
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia; Le Coz, Cédric; Chollet, Guillaume; Grau, Etienne; Cramail, Henri
Cross-linking of polyesters based on fatty acids
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology
Data wydania: 2019
ISSN: 1438-9312
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 2.056
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dıaz, Jose Antonio; Skrzyńska, Elżbieta; Girardon, Jean-Sébastien; Ftouni, Jamal; Capron, Mickael; Dumeignil, Franck; Fongarland, Pascal
Kinetic modeling of the quasi-homogeneous oxidation of glycerol over unsupported gold particles in the liquid phase
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology
Data wydania: 2016
ISSN: 1438-9312
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.145
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dworakowska, Sylwia; Cornille, Adrien; Bogdał, Dariusz; Boutevin, Bernard; Caillol, Sylvain
Formulation of bio-based epoxy foams from epoxidized cardanol and vegetable oil amine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: European Journal of Lipid Science and Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 1438-9312
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.953
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/