Journal of KONBiN


Wydawca Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

De Gruyter
ISSN 1895-8281
e-ISSN 2083-4608
Lista MNiSW B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
DOI 10.2478/jok
Klasyfikacja ASJC 2213 Engineering: Safety, Risk, Reliability and Quality
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 11

Młynarski, Stanislaw; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz; Lewandowski, Jakub
Simulation-based forecasting of the reliability of systems consisting of elements described by a number of failure probability distributions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2020
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
Application of the FMEA method for the risk assessment in railway transport according to the requirements of PN-EN IEC 60812:2018-12 standard
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2020
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
A simulation model for regenerated objects with multiparameter evaluation of technical condition reliability estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2019
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz; Satora, Magdalena
Methodology of building the strategy of maintenance of rail vehicles with the use of the RAMS analysis in the area of safety
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2019
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz; Satora, Magdalena
The problem of reliability allocation in the subassemblies of rail vehicles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2019
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
A concept of reliability assessment simulation model using systems structural decomposition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2018
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Młynarski, Stanisław; Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
Assessment of durability of the rail vehicle components with the use of degradation analysis method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2018
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szybka, Jan; Wiązania, Grzegorz
Formation of „koon” systems reliability estimated with analytical and simulation calculation methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2017
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz
RAMS analysis of railway vehicles' lifecycle
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2017
ISSN: 2083-4608
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Kaczor, Grzegorz ; Smolnik, Maksymilian; Szkoda, Maciej; Szybka, Jan
Effect of selected factors on the Safety Integrity Level (SIL)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2015
ISSN: 1895-8281
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Młynarski, Stanisław; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian; Szkoda, Maciej; Szybka, Jan
Evaluation of the Safety Integrity Level (SIL) due to the guidelines of EN 61508 and with the use of Markov processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of KONBiN
Data wydania: 2015
ISSN: 1895-8281
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/