Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER


Wariant tytułu Entrepreneurial Business and Economics Review
Wydawca Cracow University of Economics. Faculty of Economics and International Relations. Centre for Strategic and International Entrepreneurship
ISSN 2353-883X
e-ISSN 2353-8821
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
12 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.15678/EBER
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 5

Shevchuk, Viktor
Price and output effects of long-term exchange rate changes: Central and Eastern European countries in 2002-2019
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER
Data wydania: 2022
ISSN: 2353-8821
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.8
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żyra, Joanna
Student enrolment and output effects in Poland: 2SLS and VAR estimates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER
Data wydania: 2019
ISSN: 2353-8821
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sieja, Marek; Wach, Krzysztof
The use of evolutionary algorithms for optimization in the modern entrepreneurial economy: interdisciplinary perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER
Data wydania: 2019
ISSN: 2353-8821
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Shevchuk, Victor; Kopych, Roman
Assessing fiscal sustainability in Ukraine: TVP and VAR/VEC approaches
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER
Data wydania: 2018
ISSN: 2353-883X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leśniak, Agnieszka; Balicki, Jakub
Selection of façades finishing technology for a commercial building using multi-criteria analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Entrepreneurial Business and Economics Review : EBER
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-8821
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/