Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ


Wariant tytułu Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (IAPGOŚ)
Wydawca Lublin University of Technology
ISSN 2083-0157
e-ISSN 2391-6761
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 3 (od 2013)
7 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
DOI 10.5604/20830157
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 4

Dechnik, Mirosław
Spotkanie przeszłości z przyszłością, czyli muzeum jako budynek typu Smart
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-6761
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Czajkowski, Krzysztof
Selected problems of evaluation and classification of historical buildings using rough sets
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ
Data wydania: 2017
ISSN: 2391-6761
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Suchenia, Anna; Ligęza, Antoni
Anomalie w modelowaniu procesów biznesowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ
Data wydania: 2017
ISSN: 2391-6761
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Dechnik, Mirosław; Moskwa, Szczepan
Benchmarking w elektroenergetycznych systemach dystrybucyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska : IAPGOŚ
Data wydania: 2015
ISSN: 2391-6761
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/