Marketing i Rynek


Wydawca Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
ISSN 1231-7853
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2012)
6 (od 2013)
9 (od 2015)
40 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Suchenia, Anna; Kluza, Krzysztof; Wiśniewski, Piotr; Ligęza, Antoni
Przegląd rozwiązań w zakresie modelowania z wykorzystaniem notacji: UML, BPMN, DMN i CMMN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Marketing i Rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-7853
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Suchenia, Anna; Kluza, Krzysztof; Wiśniewski, Piotr; Ligęza, Antoni
Modelowanie procesów biznesowych za pomocą reguł biznesowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Marketing i Rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-7853
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Wiśniewski, Piotr; Kluza, Krzysztof; Wyrobek, Joanna; Suchenia, Anna
Wybrane metody rekompozycji procesów biznesowych oparte o repozytorium modeli
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Marketing i Rynek
Data wydania: 2018
ISSN: 1231-7853
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/