Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia


Wydawca Wydawnictwo UMCS
ISSN 0867-2040
e-ISSN 2449-8521
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
Data wydania: 2019
ISSN: 2449-8521
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/