Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia


Wydawca Wydawnictwo UMCS
ISSN 0867-2040
e-ISSN 2449-8521
Lista MNiSW B (od 2015)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 8 (od 2015)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Piekarski, Marian
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako forma realizacji doradztwa zawodowego w edukacji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia
Data wydania: 2019
ISSN: 2449-8521
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/