Proekologiczna technologia utylizacji spopielonych osadów ściekowych jako źródło nawozów rolnicznych i dodatków do materiałów budowlanych (ECOPHOS)


Numer umowy PBS1/A1/3/2012
Akronim ECOPHOS
Rodzaj projektu Program Badań Stosowanych 1
Jednostka finansująca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Publikacje pracowników PK powstałe w ramach projektu: 10

Smol, Marzena; Kulczycka, Joanna; Lelek, Łukasz; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Life Cycle Assessment (LCA) of the integrated technology for the phosphorus recovery from sewage sludge ash (SSA) and fertilizers production
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archives of Environmental Protection
Data wydania: 2020
ISSN: 2083-4772
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 1.489
Gorazda, K.; Tarko, B.; Werle, S.; Wzorek, Z.
Sewage sludge as a fuel and raw material for phosphorus recovery: Combined process of gasification and P extraction
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Waste Management : international journal of integrated waste management, science and technology
Data wydania: 2018
ISSN: 0956-053X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 5.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gorazda, Katarzyna; Tarko, Barbara; Wzorek, Zbigniew; Kominko, Halyna; Nowak, Anna K.; Kulczycka, Joanna; Henclik, Anna; Smol, Marzena
Fertilisers production from ashes after sewage sludge combustion – A strategy towards sustainable development
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Research
Data wydania: 2017
ISSN: 0013-9351
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 4.732
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Smol, Marzena; Kulczycka, Joanna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Odzysk fosforu ze spopielonych osadów ściekowych – przykład dobrych praktyk w gospodarce o obiegu zamkniętym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Wodociągi – Kanalizacja
Data wydania: 2016
ISSN: 1731-724X
Lista MNiSW: nie
Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Tarko, Barbara; Kominko, Halyna
Powstaje z popiołu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kierunek Wod-Kan
Data wydania: 2016
ISSN: 2391-6044
Lista MNiSW: nie
Gorazda, Katarzyna; Tarko, Barbara; Wzorek, Zbigniew
Instalacja doświadczalna do odzysku fosforu z popiołów po spaleniu osadów ściekowych. Dobór warunków przemycia pozostałości po ekstrakcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przemysł Chemiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2496
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.385
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tarko, Barbara
Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych : rozprawa doktorska
Typ: rozprawa doktorska
Data wydania: 2016
Gorazda, Katarzyna; Tarko, Barbara; Wzorek, Zbigniew; Nowak, Anna K.; Kulczycka, Joanna; Henclik, Anna
Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 14
Impact Factor: 1.027
Smol, Marzena; Kulczycka, Joanna; Henclik, Anna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew
Możliwości zastosowania odpadów po termicznym przekształceniu osadów ściekowych w materiałach budowlanych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2015
Henclik, Anna; Kulczycka, Joanna; Gorazda, Katarzyna; Wzorek, Zbigniew; Nowak, Anna K.
Termiczne przekształcanie osadów ściekowych w Polsce – uwarunkowania technologiczne i środowiskowe
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/